Odgovor iz Svetog pisma

Krštenje je čin u kom se osoba potpuno uranja u vodu, a zatim izlazi iz nje. * Zato se Isus krstio u jednoj većoj reci (Matej 3:13, 16). Isto tako, jedan Etiopljanin je izrazio želju da se krsti kada je naišao na neku vodu (Dela apostolska 8:36-40).

Šta krštenje predstavlja?

U Svetom pismu se krštenje upoređuje sa sahranom (Rimljanima 6:4; Kološanima 2:12). Kada se neka osoba krsti u vodi, ona simbolično rečeno sahranjuje svoj stari način života i počinje s novim životom koji je posvećen služenju Bogu. Krštenje i koraci koji vode do njega jesu način na koji Bog pomaže ljudima da steknu čistu savest koja se zasniva na veri u otkupnu žrtvu Isusa Hrista (1. Petrova 3:21). Jedno od Isusovih učenja jeste da njegovi učenici treba da se krste (Matej 28:19, 20).

Da li se krštenjem spiraju gresi?

Ne. Božja Reč kaže da nam gresi mogu biti oprošteni jedino putem Isusove prolivene krvi (Rimljanima 5:8, 9; 1. Jovanova 1:7). Međutim, da bi neko imao koristi od Isusove žrtve, on mora da veruje u Isusa, da uskladi svoj način života s njegovim učenjima i da se krsti (Dela apostolska 2:38; 3:19).

Da li je krštavanje male dece u skladu sa Svetim pismom?

Ne, nije. U Svetom pismu ne postoji nijedan zapis o krštavanju male dece. Međutim, u nekim crkvama se mala deca krštavaju tako što im se glava poprska vodom ili im se malo vode izlije na glavu i tom prilikom dobijaju ime. S druge strane, hrišćansko krštenje je za one koji su dovoljno odrasli da bi razumeli i prihvatili „dobru vest o Božjem kraljevstvu“ (Dela apostolska 8:12). To podrazumeva da je osoba najpre čula istinu iz Božje Reči, prihvatila je i pokajala se za svoje grehe, što malo dete svakako nije u stanju da učini (Dela apostolska 2:22, 38, 41).

Nadalje, Sveto pismo kaže da Bog malu decu hrišćana smatra svetom zato što njihovi roditelji žive po njegovoj volji (1. Korinćanima 7:14). Ukoliko bi krštenje male dece bilo opravdano, ne bi bilo potrebe da zahvaljujući nekom drugom budu proglašena svetom. *

Zablude o krštenju

Zabluda: Prskanje ili izlivanje vode na glavu osobe je adekvatna zamena za potpuno uranjanje u vodu.

Činjenica: Sva krštenja spomenuta u Svetom pismu uključivala su uranjanje u vodu. Na primer, kada je učenik Filip krstio Etiopljanina, obojica su „sišli u vodu“ kako bi obavili krštenje, a zatim su „izašli iz vode“ (Dela apostolska 8:36-39). *

Zabluda: Sveto pismo navodi na pomisao da su se i mala deca krštavala u situacijama kada se krstilo celo domaćinstvo. Na primer, u izveštaju o zatvorskom čuvaru u Filipima kaže se da se „krstio i on i svi njegovi“ (Dela apostolska 16:31-34).

Činjenica: U tom izveštaju se ukazuje na to da su oni koji su se krstili najpre razumeli „Jehovinu reč“ i da su se tome veoma radovali (Dela apostolska 16:32, 34). Na osnovu tih činjenica može se zaključiti da se mala deca nisu krstila, budući da nisu mogla razumeti Jehovinu reč.

Zabluda: Jedno od Isusovih učenja bilo je da deca treba da se krste budući da je Isus rekao da Kraljevstvo pripada deci (Matej 19:13-15; Marko 10:13-16).

Činjenica: Kada je to rekao, Isus uopšte nije govorio o krštenju. On je tom prilikom objašnjavao da oni koji žele da budu u Božjem Kraljevstvu moraju biti poput male dece — krotki i spremni da uče (Matej 18:4; Luka 18:16, 17).

^ odl. 3 Grčka reč koja se prevodi kao „krštenje“ izvedena je od reči koja znači „uroniti“. Videti Theological Dictionary of the New Testament, 1. tom, 529. strana.

^ odl. 10 The International Standard Bible Encyclopedia kaže da se „u Novom Zavetu ne govori o krštavanju male dece“. Takođe navodi da je ovaj običaj nastao zbog „stavljanja prevelikog naglaska na krštenje“ i pogrešnog mišljenja da se činom krštenja spiraju gresi (1. tom, strane 416-417).

^ odl. 13 Ispod naslova „Krštenje (u Bibliji)“ New Catholic Encyclopedia kaže: „Jasno je da se krštenje u ranoj Crkvi vršilo uranjanjem“ (2. tom, 59. strana).