Da li su nauka i Biblija u suprotnosti? Da li je Biblija tačna kada se dotiče nauke? Pogledajte šta otkriva svet prirode i šta o tome kažu naučnici koji ga proučavaju.