Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA? (MATERIJAL ZA PROUČAVANJE)

Održimo se u Božjoj ljubavi (1. deo)

Ovaj materijal se temelji na 19. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Šta znači voleti Boga? Šta hrišćane pokreće da ga vole?

Ostalo iz ove rubrike

Održimo se u Božjoj ljubavi (2. deo)

Nakon što si saznao istinu o Bogu, šta će ti pomoći da mu se još više približiš? Kako da sačuvaš svoju ljubav prema Bogu?

Krštenje — važan korak u prijateljstvu s Bogom (3. deo)

Šta se očekuje od onoga ko preda svoj život Bogu? Zašto hrišćani koji iskreno vole Boga mogu biti sigurni da će uspeti da žive u skladu sa svojim predanjem?

Krštenje — važan korak u prijateljstvu s Bogom (2. deo)

Koje korake hrišćanin treba da preduzme pre nego što se preda Bogu? Kako predanje utiče na sve druge odluke koje će kasnije doneti?