Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA NAUČAVA?

Ko je Isus Hrist? (3. deo)

Ovaj materijal se temelji na 4. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Saznaj koje je osobine Isus ispoljavao dok je bio na zemlji i šta nam one otkrivaju o njegovom Ocu.

Ostalo iz ove rubrike

Održimo se u Božjoj ljubavi (2. deo)

Nakon što si saznao istinu o Bogu, šta će ti pomoći da mu se još više približiš? Kako da sačuvaš svoju ljubav prema Bogu?

Održimo se u Božjoj ljubavi (1. deo)

Kako možeš sačuvati blizak odnos s Jehovom? Ovaj materijal za proučavanje će ti pomoći da preispitaš svoja verovanja i da ih objasniš drugima.

Krštenje — važan korak u prijateljstvu s Bogom (3. deo)

Šta se očekuje od onoga ko preda svoj život Bogu? Zašto hrišćani koji iskreno vole Boga mogu biti sigurni da će uspeti da žive u skladu sa svojim predanjem?