Vrati se na sadržaj

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA (MATERIJAL ZA PROUČAVANJE)

Kako prepoznati pravu religiju? (2. deo)

Ovaj materijal se temelji na 15. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?

Da li je dovoljno samo verovati u Boga ili on zahteva nešto više od svojih slugu?

Ostalo iz ove rubrike

Održimo se u Božjoj ljubavi (2. deo)

Nakon što si saznao istinu o Bogu, šta će ti pomoći da mu se još više približiš? Kako da sačuvaš svoju ljubav prema Bogu?

Održimo se u Božjoj ljubavi (1. deo)

Kako možeš sačuvati blizak odnos s Jehovom? Ovaj materijal za proučavanje će ti pomoći da preispitaš svoja verovanja i da ih objasniš drugima.

Krštenje — važan korak u prijateljstvu s Bogom (3. deo)

Šta se očekuje od onoga ko preda svoj život Bogu? Zašto hrišćani koji iskreno vole Boga mogu biti sigurni da će uspeti da žive u skladu sa svojim predanjem?