Vrati se na sadržaj

Materijal za proučavanje

Preuzmi ove radne listove i koristi ih uz knjigu Šta Biblija zaista naučava? Preispitaj ono u šta veruješ, saznaj šta o tome kaže Biblija i nauči da braniš svoja uverenja.

Šta Biblija zaista naučava?

Pomoću ove knjige možete proučavati Sveto pismo i saznati šta ono govori o raznim temama. Na primer, saznaćete zašto ima toliko patnje, šta se događa s čovekom kada umre, kako porodica može biti srećna, i drugo.

Šta je istina o Bogu? (1. deo)

Šta bi mogao odgovoriti nekome ko bi ti rekao: ’Bog kažnjava loše ljude tako što im nanosi patnju‘?

Šta je istina o Bogu? (2. deo)

Da li je zaista moguće biti Božji prijatelj?

Biblija — knjiga od Boga (1. deo)

Pošto su Bibliju pisali ljudi, kako onda ona može biti ’knjiga od Boga‘?

Biblija — knjiga od Boga (2. deo)

Jedno obeležje Biblije, više od ostalih, uverava ljude da je ona knjiga od Boga.

Kakva je Božja namera sa zemljom? (1. deo)

Da li je on nameravao da u svetu vlada ovakvo stanje?

Kakva je Božja namera sa zemljom? (2. deo)

Ako je Bog nameravao da zemlja bude raj, zašto to nije tako?

Kakva je Božja namera sa zemljom? (3. deo)

Da li Bog namerava da reši svetske probleme?

Ko je Isus Hrist? (1. deo)

Šta možeš reći ako neko kaže da je Isus bio samo jedan dobar čovek?

Ko je Isus Hrist? (2. deo)

Šta možeš reći nekome ko kaže da je Isus jednak Bogu?

4. POGLAVLJE

Ko je Isus Hrist? (3. deo)

Kako je na savršen način ispoljavao i snagu i nežnost?

Otkupnina — najvredniji dar od Boga (1. deo)

Da li je moguće zaslužiti spasenje?

Otkupnina — najvredniji dar od Boga (2. deo)

Kako to što je jedan čovek umro pre dve hiljade godina može uticati na tvoj život?

Gde se nalaze mrtvi? (1. deo)

Da li ima života nakon smrti? Da li postoji pakao?

Gde se nalaze mrtvi? (2. deo)

Da li je smrt sastavni deo života?

Prava nada za tebi drage osobe koje su umrle (1. deo)

Ako žališ zbog smrti voljene osobe, da li to znači da nemaš čvrstu veru u uskrsenje?

Prava nada za tebi drage osobe koje su umrle (2. deo)

Kako možeš odgovoriti nekome ko misli da uskrsenje zvuči suviše dobro da bi bilo istinito?

Šta je Božje Kraljevstvo? (1. deo)

Zašto bi Bog izabrao ljude da vladaju kao kraljevi na nebu kada ima na hiljade vernih anđela?

Šta je Božje Kraljevstvo? (2. deo)

Šta je Kraljevstvo već postiglo? Šta će još učiniti u budućnosti?

Da li živimo u „poslednjim danima“? (1. deo)

Nekima je teško da poveruju da živimo u poslednjim danima. Zašto možeš biti siguran da živimo blizu kraja ovog poretka?

Da li živimo u „poslednjim danima“? (2. deo)

Biblija kaže da će se i nešto dobro dešavati u poslednjim danima.

Duhovna bića — kako utiču na nas? (1. deo)

Da li anđeli postoje? Postoje li zli anđeli? Ovaj materijal će ti pomoći da pronađeš odgovore.

Duhovna bića — kako utiču na nas? (2. deo)

Da li je loše prizivati duhove?

Zašto Bog dopušta patnju? (1. deo)

Ako je Bog svemoćan, zar nije on kriv za sve loše stvari koje se dešavaju?

Zašto Bog dopušta patnju? (2. deo)

Biblija daje jasan i zadovoljavajuć odgovor na ovo teško pitanje.

Zašto treba da budemo poslušni Bogu? (1. deo)

Možeš li i ti biti Božji prijatelj? Preispitaj svoja verovanja i zašto si ih usvojio, zatim saznaj šta Biblija naučava.

Zašto treba da budemo poslušni Bogu? (2. deo)

Možemo li biti poslušni Bogu čak i kada nam Satana stvara probleme?

Zašto treba da budemo poslušni Bogu? (3. deo)

Nije lako živeti u skladu s Božjim merilima. Ali da li je vredno truda?

Cenimo život kao dar od Boga (1. deo)

Život je dar od Boga. Kako možemo pokazati da cenimo i svoj i tuđ život?

Cenimo život kao dar od Boga (2. deo)

Ovaj materijal za proučavanje će ti pomoći i da preispitaš svoja verovanja i da ih objasniš drugima.

14. POGLAVLJE

Kako porodica može biti srećna? (1. deo)

Šta je potrebno za srećan brak? Preispitaj svoja verovanja i zašto si ih usvojio, zatim saznaj šta Biblija naučava i kako pomoću ovog radnog lista svoja verovanja možeš objasniti drugima.

Kako porodica može biti srećna? (2.deo)

Kako roditelji i deca mogu da se ugledaju na Isusa? Preispitajte svoja verovanja i saznajte šta o tome kaže Biblija.

Kako prepoznati pravu religiju? (1. deo)

Da li se Bogu dopadaju sve religije? Ukoliko mu se ne dopadaju, kako možeš prepoznati koja je prava? Saznaj šta Biblija naučava i preispitaj svoja verovanja.

Kako prepoznati pravu religiju? (2. deo)

Da bismo ugodili Bogu, da li je dovoljno samo verovati u njega ili on zahteva nešto više od svojih slugu?

Služimo Bogu na ispravan način (1. deo)

Da li Bog odobrava korišćenje ikona i kipova, rođendane i verske praznike? Šta Biblija kaže o tome?

Služimo Bogu na ispravan način (2. deo)

Kako možemo taktično objasniti svoja verovanja i pokazati poštovanje prema sagovornicima?

Molitva nam pomaže da budemo bliski s Bogom (1. deo)

Kako možeš biti blizak s Bogom? Kao možeš znati da li Bog sluša tvoje molitve?

Molitva nam pomaže da budemo bliski s Bogom (2. deo)

Saznajte šta Biblija kaže o tome kako i kada treba da se molimo.

Molitva nam pomaže da budemo bliski s Bogom (3. deo)

Biblija nam otkriva da Bog na razne načine odgovara na naše molitve. Kada i kako bi mogao da odgovori na tvoje molitve?

Krštenje — važan korak u prijateljstvu s Bogom (1. deo)

Zašto hrišćani treba da se krste? Šta treba da podstakne nekoga da se krsti?

Krštenje — važan korak u prijateljstvu s Bogom (2. deo)

Koje korake hrišćanin treba da preduzme pre nego što se preda Bogu? Kako predanje utiče na sve druge odluke koje će kasnije doneti?

Krštenje — važan korak u prijateljstvu s Bogom (3. deo)

Šta se očekuje od onoga ko preda svoj život Bogu? Zašto hrišćani koji iskreno vole Boga mogu biti sigurni da će uspeti da žive u skladu sa svojim predanjem?

Održimo se u Božjoj ljubavi (1. deo)

Kako možeš sačuvati blizak odnos s Jehovom? Ovaj materijal za proučavanje će ti pomoći da preispitaš svoja verovanja i da ih objasniš drugima.

Održimo se u Božjoj ljubavi (2. deo)

Nakon što si saznao istinu o Bogu, šta će ti pomoći da mu se još više približiš? Kako da sačuvaš svoju ljubav prema Bogu?