Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

VIDEO-LEKCIJE

Filmovi o Bibliji — osnovna učenja

Ove kratke video-lekcije pružaju odgovore na neka od osnovnih pitanja o biblijskim učenjima i povezane su sa delovima iz brošure Dobre vesti iz Svetog pisma.

Dobre vesti iz Svetog pisma

Koje dobre vesti se nalaze u Svetom pismu? Zašto možemo verovati u njih? U ovoj brošuri se odgovara na uobičajena biblijska pitanja.

Da li Bog ima ime?

Bog ima mnogo titula, kao što su Svemoćni, Stvoritelj i Gospodar. Ali Božje lično ime se spominje oko 7 000 puta u Svetom pismu.

Ko je autor Svetog pisma?

Ukoliko su ga pisali ljudi, da li se za njega s pravom može reći da je Božja Reč? Čije misli su zabeležene u Svetom pismu?

Kako možemo biti sigurni da je Sveto pismo verodostojno?

Ako je Bog autor Svetog pisma, ono treba da se razlikuje od svih drugih knjiga.

Zašto je Isus umro?

Sveto pismo pridaje veliku važnost Isusovoj smrti. Da li je njegova smrt imala neku svrhu?

Zašto je Bog stvorio zemlju?

Svet oko nas je prepun lepota. Zemlja se nalazi na idealnoj udaljenosti od sunca, pod određenim nagibom i ima odgovarajuću brzinu rotacije. Zašto se Bog potrudio da zemlja bude toliko lepa?

U kakvom se stanju nalaze mrtvi?

Biblija obećava da će doći vreme kada će se mnogi ljudi vratiti u život, kao što je to bio slučaj sa Lazarom.

Šta je Božje Kraljevstvo?

Dok je bio na zemlji Isus je najčešće govorio o Božjem Kraljevstvu. Ljudi se već vekovima mole da dođe to Kraljevstvo.