Preuzmite i odštampajte sliku, dovršite je, a zatim u krugu porodice odgovorite na navedena pitanja.