Prepoznaj koje Rutine osobine krase dobrog prijatelja.