Vrati se na sadržaj

UČIMO UZ SLIKE

Ko služi Jehovi?

Spoj biblijsku ličnost s njenim opisom. Ko je od njih služio Jehovi?

Ostalo iz ove rubrike

David je i bez oružja bio hrabar

Spoj biblijske likove sa odgovarajućim predmetima.

David dolazi u Božje ime

Pomozite svom detetu da nauči šta znači Božje ime.

Ana je pomogla Samuilu da služi Jehovi

Namenjeno deci od 3 do 6 godina da bi naučila nešto o poklonu koji je Ana svake godine donosila Samuilu.