Vrati se na sadržaj

UČIMO UZ SLIKE

Izbavljenje kod Crvenog mora

Preuzmite sliku i pokušajte da pogodite imena dve biblijske ličnosti. Nacrtajte predmete koji nedostaju.