Spoj likove i predmete iz priče o Davidu i Golijatu. Zatim objasni zašto je David bio tako hrabar.