Vrati se na sadržaj

Učimo uz slike

Avraham i Lot

Preuzmite i odštampajte sliku, dovršite je, a zatim u krugu porodice odgovorite na navedena pitanja.

Ostalo iz ove rubrike

David je i bez oružja bio hrabar

Spoj biblijske likove sa odgovarajućim predmetima.

David dolazi u Božje ime

Pomozite svom detetu da nauči šta znači Božje ime.

Ana je pomogla Samuilu da služi Jehovi

Namenjeno deci od 3 do 6 godina da bi naučila nešto o poklonu koji je Ana svake godine donosila Samuilu.