Vrati se na sadržaj

Učimo uz slike

Avraham i Lot

Preuzmite i odštampajte sliku, dovršite je, a zatim u krugu porodice odgovorite na navedena pitanja.