Vrati se na sadržaj

UČIMO UZ SLIKE

Ana je pomogla Samuilu da služi Jehovi

Napravite tuniku za Samuila, poput one koju mu je njegova majka pravila.

Ostalo iz ove rubrike

David je i bez oružja bio hrabar

Spoj biblijske likove sa odgovarajućim predmetima.

David dolazi u Božje ime

Pomozite svom detetu da nauči šta znači Božje ime.

Ko služi Jehovi?

Namenjeno deci od 6 do 8 godina da bi naučila nešto o nekim biblijskim ličnostima.