Isus nam je pokazao šta znači voleti porodicu i bližnje. Hajde da vidimo kako!