Kako Jehova pokazuje da voli sve ljude? Kako to možeš pokazati i ti?