I ti se možeš moliti za one kojima je potrebna pomoć.