Moli se Jehovi za odvažnost da prevaziđeš svoje strahove.