Bez obzira gde smo i šta radimo, uvek se možemo moliti Jehovi i on će nas čuti.