Pravi prijatelj nam može biti svako ko voli Jehovu. Nema veze koliko ima godina. Ko su tvoji prijatelji?