Šta su zanimljivo Marko i Ana videli u Betelu? Šta bi ti voleo da vidiš kad odeš u posetu Betelu?