Da li možeš biti uredan i čist kao Jehova? Marko je naučio nešto novo.