Vrati se na sadržaj

Moja biblijska školica

Zašto reći „hvala“

Za decu do tri godine. Preuzmite pesmicu, odštampajte je i pročitajte sa svojim detetom.

Ostalo iz ove rubrike

Tri Jevrejina

Pomozite svom detetu da razume zašto su Sedrah, Misah i Avdenago odbili da se poklone pred kraljevim kipom.

Mali Isus

Naučite svoje dete nešto o Isusovom rođenju.

Kad se igramo, a kad ne

Ova pesmica će pomoći vašem detetu da nauči da Dvorana Kraljevstva nije mesto za trčanje i igru.