Sudije 7:1-25

7  Jeroval,+ to jest Gedeon,+ i ceo narod koji je bio s njim, ustali su rano i ulogorili se kod izvora Aroda. Madijanski logor nalazio se severno od njih, u podnožju brda Moreh, u dolini.  Jehova je rekao Gedeonu: „S tobom je previše naroda i zato im neću predati u ruke Madijance.+ Izrael bi se mogao hvaliti+ i govoriti mi: ’Moja me je ruka izbavila.‘+  A sada, molim te, oglasi da čuje narod: ’Ko se boji i koga je strah, neka se vrati.‘“+ Gedeon ih je iskušao, tako da se vratilo dvadeset i dve hiljade ljudi, a deset hiljada ih je ostalo.  Ali Jehova reče Gedeonu: „Još uvek je previše naroda.+ Odvedi ih na vodu, pa ću ih ja tamo iskušati. Za koga ti kažem: ’Ovaj će ići s tobom‘, taj će ići s tobom, a za koga ti kažem: ’Ovaj neće ići s tobom‘, taj neće ići.“  Tako je odveo narod na vodu.+ Tada Jehova reče Gedeonu: „Svakog ko lapće vodu jezikom kao što pas lapće odvoji na stranu, a tako i svakog ko klekne na kolena da pije.“+  Onih što su laptali, prinoseći rukom vodu k ustima, bilo je trista. Svi ostali kleknuli su na kolena da piju vodu.  Tada Jehova reče Gedeonu: „Izbaviću vas s ovih trista ljudi koji su laptali vodu i predaću Madijance u vaše ruke.+ Svi ostali neka se vrate, svaki u svoje mesto.“  Tako su od njih uzeli hranu i rogove,+ a onda je sve te Izraelce poslao kući. Zadržao je trista ljudi. Madijanski logor bio je ispod njega u dolini.+  Te noći+ Jehova mu reče: „Ustani, napadni logor, jer ti ga predajem u ruke.+ 10  A ako se bojiš, siđi sa svojim slugom Furom i izvidi logor.+ 11  Slušaj šta govore,+ pa ćeš se ohrabriti*+ i napašćeš logor.“ Tada su on i njegov sluga Fura sišli do prvih bojnih redova u logoru. 12  Madijanci, Amaličani i svi narodi sa Istoka+ raširili su se po dolini. Bilo ih je mnogo kao skakavaca,+ a njihovih kamila+ bilo je kao peska na morskoj obali. 13  Kada je Gedeon došao, jedan čovek je pričao san svom drugu: „Sanjao+ sam kako se ječmena pogača kotrljala prema madijanskom logoru. Došla je do jednog šatora i pogodila ga tako da je pao,+ sve se isprevrtalo i on se srušio.“ 14  Drug mu je odgovorio:+ „To nije ništa drugo nego mač Izraelca Gedeona,+ Joasovog sina. Istiniti Bog+ predao mu je u ruke Madijance i sav ovaj logor.“+ 15  Kada je Gedeon čuo šta je onaj čovek sanjao kao i tumačenje tog sna,+ pao je ničice.*+ Zatim se vratio u izraelski logor i rekao: „Ustanite,+ jer vam Jehova predaje u ruke madijanski logor.“ 16  Onda je trista ljudi razdelio u tri čete, svima je u ruke dao rogove,+ prazne velike krčage i u njima baklje. 17  Tada im reče: „Gledajte na mene i činite isto što i ja. Kad dođem do logora, radite ono što ja budem radio. 18  Kad ja i svi koji budu sa mnom zatrubimo u rogove, onda i vi zatrubite u rogove svuda oko logora+ i vičite: ’Mač Jehovin+ i Gedeonov!‘“ 19  Gedeon i sto ljudi koji su bili s njim došli su do logora na početku srednje noćne straže,*+ baš kad su se menjale straže. Počeli su da trube u rogove+ i da razbijaju krčage koje su držali u rukama.+ 20  Tako su tri čete počele da trube u rogove+ i da razbijaju krčage. U levoj ruci su držali baklje, a u desnoj rogove u koje su trubili pa su povikali: „Mač Jehovin+ i Gedeonov!“ 21  Oni su stajali oko logora, svaki na svom mestu, a svi u logoru su se smeli i počeli da viču i beže.+ 22  Trista ljudi+ je trubilo u rogove,+ a Jehova je učinio da ljudi u celom logoru dignu mač jedan na drugog.+ Ljudi iz logora su se razbežali sve do Vet-Asete, prema Zereratu,* do granice Avel-Meola+ kod Tavata. 23  Izraelci iz Neftalimovog+ i Asirovog+ plemena, i svi iz Manasijinog+ plemena sakupili su se i krenuli u poteru+ za Madijancima. 24  Gedeon je poslao glasnike po celom brdovitom području Jefrema+ i poručio im: „Siđite pred Madijance i presecite im prelaze preko reka sve do Vetvare i preko Jordana. Tako su se sakupili svi ljudi iz Jefremovog plemena i presekli prelaze preko reka+ sve do Vetvare i preko Jordana. 25  Zarobili su i dva madijanska kneza, Oriva i Ziva.+ Oriva su ubili na Orivovoj steni,+ a Ziva su ubili kod Zivove vinske prese. Progonili su Madijance+ i doneli su Orivovu i Zivovu glavu Gedeonu u područje oko Jordana.+

Fusnote

 Doslovno: „pa će ti ojačati ruke“.
 Ili: „poklonio se Bogu; izvršio je čin obožavanja Boga“.
 Srednja noćna straža trajala je otprilike od 22 sata do 2 sata.
 „Zererat“ je verovatno isto što i Sartan u 1Kr 4:12.