Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Sudije 3:1-31

3  Ovo su narodi+ kojima je Jehova dozvolio da ostanu kako bi iskušao+ sve Izraelove sinove koji nisu doživeli nijedan hananski rat,+  a ostavio ih je samo zato da bi budući naraštaji Izraelovih sinova, koji nisu doživeli tako nešto, stekli ratno iskustvo i naučili da ratuju:  pet filistejskih+ savezničkih knezova,+ svi Hananci,+ zatim Sidonci+ i Jeveji+ koji su živeli na gori Livan,+ od gore Val-Ermona+ do granice Emata.+  Oni su poslužili da bi se iskušali+ Izraelci i da bi se videlo da li će slušati zapovesti koje je Jehova preko Mojsija dao njihovim očevima.+  Tako su Izraelovi sinovi živeli među Hanancima,+ Hetejima, Amorejima, Ferezejima, Jevejima i Jevusejima.+  Oni su uzimali njihove kćeri za žene,+ a svoje su kćeri davali njihovim sinovima+ i počeli su da služe njihovim bogovima.+  Izraelovi sinovi su činili ono što je zlo u Jehovinim očima i zaboravili su Jehovu, svog Boga,+ pa su služili likovima Vala+ i obrednim deblima.*+  Zato se Jehova razgnevio na Izrael+ i predao*+ ih u ruke Husan-Risatajimu, kralju Mesopotamije.+ Tako su Izraelovi sinovi služili Husan-Risatajimu osam godina.  Tada su Izraelovi sinovi počeli da prizivaju Jehovu da im pomogne.+ Jehova im je podigao spasitelja+ da ih izbavi, Gotonila,+ sina Keneza,+ mlađeg Halevovog brata.+ 10  Jehovin duh+ je došao na njega i on je sudio Izraelcima. Kada je pošao u bitku, Jehova je u njegove ruke predao Husan-Risatajima, sirijskog kralja, i njegova je ruka pobedila+ Husan-Risatajima. 11  Od tada je zemlja bila u miru četrdeset godina. Zatim je umro Gotonilo, Kenezov sin. 12  Izraelovi sinovi su opet činili ono što je zlo u Jehovinim očima.+ Zato je Jehova dao Eglonu, moavskom kralju,+ moć nad Izraelom,+ jer su činili ono što je zlo u Jehovinim očima.+ 13  Tako je Eglon protiv njih sakupio Amonove sinove+ i Amaličane.+ Tada su oni krenuli i udarili na Izrael i osvojili grad palmi.+ 14  Izraelovi sinovi služili su moavskom kralju Eglonu osamnaest godina.+ 15  Tada su Izraelovi sinovi počeli da prizivaju Jehovu da im pomogne.+ Jehova im je podigao spasitelja, Aoda,+ sina Gire iz Venijaminovog plemena,+ koji je bio levoruk.+ Po njemu su Izraelovi sinovi poslali danak moavskom kralju Eglonu. 16  Aod je sebi napravio mač s dve oštrice,+ dug jedan lakat,* i pripasao ga ispod haljine uz desno bedro.+ 17  Zatim je odneo danak moavskom kralju Eglonu,+ koji je bio veoma debeo čovek. 18  Kada je predao danak,+ otpustio je ljude koji su ga nosili. 19  Kad su došli kod kamenolomâ u Galgalu,+ on se vratio kod kralja i rekao mu: „Kralju, imam za tebe jednu tajnu poruku.“ A kralj reče: „Tišina!“ Tada su svi koji su stajali uz njega otišli.+ 20  Aod mu je prišao dok je on sedeo u svojoj gornjoj sobi u kojoj je bilo prohladno, pa mu je rekao: „Imam za tebe poruku od Boga.“ Tada kralj ustade sa svog prestola. 21  Onda Aod levom rukom posegnu za mačem koji mu je bio uz desno bedro, izvuče ga i zari ga kralju u stomak. 22  Sa oštricom je ušla i drška tako da se salo sklopilo nad oštricom, jer nije izvukao mač iz stomaka, i počeo je da izlazi izmet. 23  Aod za sobom zatvori vrata gornje sobe i zaključa ih, a onda izađe kroz otvor za vazduh. 24  Tako je on otišao.+ Kad su došle kraljeve sluge i pogledale, videle su da su vrata gornje sobe zaključana, pa su rekli: „Sigurno obavlja nuždu+ u prohladnoj gornjoj sobi.“ 25  Tako su dugo čekali da im je na kraju postalo neprijatno. Kad su videli da se vrata gornje sobe ne otvaraju, uzeli su ključ i otvorili, kad gle, njihov gospodar je ležao mrtav na zemlji! 26  Dok su oni čekali, Aod je pobegao, prošao kamenolome+ i sklonio se u Seirat. 27  Kada je stigao u brdovito područje Jefrema,+ zatrubio je u rog+ i Izraelovi sinovi su se spustili s njim sa tih brda, a on ih je predvodio. 28  Tada im reče: „Pođite za mnom,+ jer vam Jehova u ruke predaje vaše neprijatelje Moavce.“+ Oni su pošli za njim i presekli prelaze+ preko Jordana naspram Moavaca, tako da nisu dali nikome da pređe. 29  Tada su pobili oko deset hiljada Moavaca,+ jakih+ i hrabrih ljudi, i niko nije umakao.+ 30  Tog dana Moav je potpao pod Izraelovu vlast i zemlja je bila u miru osamdeset godina.+ 31  Posle njega je Samegar,+ Anatov sin, izbavio Izrael, pobivši šeststo Filisteja+ bodilom* za goveda.+

Fusnote

 Ili: „Ašerama“.
 Doslovno: „prodao“.
 Hebrejski: gomed. Ne zna se tačno koliko je iznosila ta hebrejska mera. Neki smatraju da se radilo o kratkom laktu od oko 38 centimetara, mereno od lakta do korena prstiju na stisnutoj šaci.
 Ili: „ostanom“. To je štap sa metalnim šiljkom za gonjenje stoke.