Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Sudije 10:1-18

10  Posle Avimeleha ustao je Tola, sin Fuve, Dodovog sina, iz Isaharovog plemena, da izbavi+ Izrael. On je živeo u Samiru u brdovitom području Jefrema.+  Sudio je Izraelcima dvadeset i tri godine, a onda je umro i bio sahranjen u Samiru.  Posle njega ustao je Jair iz Galada,+ koji je sudio Izraelcima dvadeset i dve godine.  On je imao trideset sinova koji su jahali na trideset magaraca.+ Oni su imali trideset gradova koji se sve do danas zovu Avot-Jair,+ a nalaze se u galadskoj zemlji.  Onda je Jair umro i bio sahranjen u Kamonu.  Izraelovi sinovi opet su činili ono što je zlo u Jehovinim očima+ i služili su likovima Vala,+ likovima Astarote,+ sirijskim bogovima,+ sidonskim bogovima,+ moavskim bogovima,+ bogovima Amonovih sinova+ i filistejskim bogovima.+ Ostavili su Jehovu i nisu mu služili.+  Tada se Jehova razgnevio na Izrael,+ i predao* ih je+ u ruke Filistejima+ i u ruke Amonovim sinovima.+  Oni su ugnjetavali i tlačili Izraelove sinove te godine — jer su osamnaest godina tlačili sve Izraelove sinove koji su bili s one strane Jordana u zemlji Amoreja u Galadu.  Amonovi sinovi prešli su Jordan da se bore protiv Jude, Venijamina i Jefremovog doma. Tako se Izrael našao u velikoj nevolji.+ 10  Tada su Izraelovi sinovi počeli da prizivaju Jehovu u pomoć:+ „Zgrešili smo ti,+ jer smo ostavili tebe, svog Boga, da bismo služili likovima Vala.“+ 11  Jehova reče Izraelovim sinovima: „Zar vas nisam izbavljao od Egipćana,+ Amoreja,+ Amonaca,+ Filisteja,+ 12  Sidonaca,+ Amaličana+ i Madijanaca+ koji su vas tlačili?+ Zar vas nisam izbavljao iz njihove ruke kada ste vapili meni? 13  Ali vi ste mene ostavili+ i počeli da služite drugim bogovima.+ Zato vas neću više izbavljati.+ 14  Idite i prizivajte bogove+ koje ste izabrali.+ Neka vam oni pomognu i neka vas izbave iz vaše nevolje.“ 15  Izraelovi sinovi odgovoriše Jehovi: „Zgrešili smo.+ Učini s nama šta hoćeš.+ Samo nas danas izbavi, molimo te.“+ 16  Onda su počeli da uklanjaju tuđe bogove iz svoje sredine+ i da služe Jehovi,+ tako da njegova duša+ više nije mogla da gleda Izraelovu nevolju.+ 17  Amonovi sinovi+ okupili su se i ulogorili u Galadu.+ Tada su se i Izraelovi sinovi okupili i ulogorili u Mispi.+ 18  Narod i galadski knezovi govorili su jedni drugima: „Ko će povesti bitku protiv Amonovih sinova?+ Neka onda on bude poglavar nad svim stanovnicima Galada.“+

Fusnote

 Doslovno: „prodao“.