Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Sofonija 1:1-18

1  Jehovina reč koja je došla Sofoniji, sinu Husija, sina Godolije, sina Amarije, Jezekijinog sina, u danima Josije,+ Amonovog sina,+ Judinog kralja:  „Sve ću istrebiti s lica zemlje“, govori Jehova.+  „Istrebiću ljude i životinje.+ Zatrću ptice nebeske i ribe morske,+ i svaki kamen spoticanja zajedno sa zlima.+ Istrebiću ljude s lica zemlje“,+ govori Jehova.  „Podignuću svoju ruku na Judu i na sve stanovnike Jerusalima+ i istrebiću iz ovoga mesta ostatak Valov,+ ime sveštenika tuđih bogova zajedno sa drugim sveštenicima,+  i one koji se na krovovima klanjaju nebeskoj vojsci,+ i one koji se klanjaju+ zaklinjući se Jehovi+ i zaklinjući se Malhomom,+  i one koji odstupaju od Jehove,+ koji ne traže Jehovu niti ga za savet pitaju.“+  Ćutite pred Suverenim Gospodom Jehovom!+ Jer blizu je Jehovin dan,+ jer je Jehova pripremio žrtvu,+ pozvao*+ je svoje zvanice.  „Na dan žrtve Jehovine kazniću knezove i kraljeve sinove+ i sve koji nose tuđinske haljine.+  I kazniću sve koji se penju na uzdignuto mesto* u taj dan, one koji kuću gospodara svojih pune nasiljem i prevarom.+ 10  U taj dan“, govori Jehova, „podići će se vika s Ribljih vrata+ i gorak plač iz novog dela grada*+ i silna lomljava s bregova.+ 11  Gorko plačite,+ stanovnici Maktesa,* jer je uništen* ceo narod trgovački,+ istrebljeni su svi koji mere srebro! 12  „U to vreme pretražiću Jerusalim sa svetiljkama+ i kazniću ljude koji su kao vino što leži na svom talogu+ i koji govore u svom srcu: ’Jehova neće učiniti ni dobro ni zlo.‘+ 13  Bogatstvo će njihovo biti opljačkano i kuće njihove opustošene.+ Oni će graditi kuće, ali neće u njima stanovati,+ sadiće vinograde, ali neće piti vino njihovo.+ 14  „Blizu je veliki Jehovin dan.+ Blizu je i dolazi vrlo brzo.+ Gorak je glas Jehovinog dana.+ Tada će vikati junak.+ 15  Taj dan je dan gneva, dan nevolje i teskobe,+ dan oluje i pustošenja, dan tame i mraka,+ dan oblaka i guste tame, 16  dan kada će se oglasiti rog+ i kada će se čuti ratni poklič protiv gradova utvrđenih i protiv visokih kula na uglovima zidina.+ 17  I pustiću nevolju na ljude, pa će hodati kao slepci,+ jer su Jehovi zgrešili.+ Krv njihova prosuće se kao prašina+ i utroba njihova kao đubre.+ 18  Ni srebro njihovo ni zlato njihovo neće moći da ih izbavi u dan gneva Jehovinog.+ Oganj revnosti njegove proždreće svu zemlju,+ jer će on istrebljenjem strašnim istrebiti sve što žive na zemlji.“+

Fusnote

 Doslovno: „posvetio“.
 Ovaj izraz se po svemu sudeći odnosi na izdignuto postolje na kome je bio kraljevski presto.
 Ili: „iz drugog dela grada“.
 Izraz se očigledno odnosi na deo Jerusalima smešten u blizini Ribljih vrata i novog dela grada.
 Doslovno: „ućutkan“.