Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Rimljanima 8:1-39

8  Zato za one koji su u jedinstvu sa Hristom Isusom nema osude.+  Jer zakon+ tog duha+ koji daje život+ u jedinstvu sa Hristom Isusom oslobodio+ te je zakona greha i smrti.+  Budući da je Zakon bio nemoćan,+ jer je zbog tela bio slab,+ Bog je, poslavši svog Sina+ u obličju sličnom grešnom telu+ da ukloni greh,+ osudio greh u telu,  da bi se pravedni zahtevi Zakona ispunili+ na nama koji ne živimo* po telu, nego po duhu.+  Jer oni koji žive po telu razmišljaju o onome što je svojstveno telu,+ a oni koji žive po duhu o onome što je svojstveno duhu.+  Jer razmišljanje svojstveno telu donosi smrt,+ a razmišljanje svojstveno duhu+ donosi život i mir.  Jer razmišljanje svojstveno telu donosi neprijateljstvo+ s Bogom, budući da se telo ne pokorava+ Božjem zakonu, a i ne može.  Zato oni koji žive po telu+ ne mogu ugoditi Bogu.  Ali vi ne živite po telu, nego po duhu,+ ako Božji duh zaista prebiva u vama.+ Ali ako neko nema Hristov duh,+ taj nije Hristov. 10  A ako je Hrist u jedinstvu s vama,+ telo vam je doduše mrtvo zbog greha, ali duh vam donosi život+ zbog pravednosti. 11  A ako duh onoga koji je Isusa podigao iz mrtvih prebiva u vama, onaj koji je Hrista Isusa podigao iz mrtvih+ oživeće i vaša smrtna tela+ svojim duhom koji prebiva u vama. 12  Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne telu da živimo po telu.+ 13  Jer ako po telu živite, umrećete,+ ali ako duhom usmrtite dela tela,+ živećete. 14  Jer svi koje vodi Božji duh sinovi su Božji.+ 15  Jer niste primili duh ropstva da se opet bojite,+ nego ste primili duh+ posinjenja,+ koji nas podstiče da vičemo: „Ava,*+ Oče!“ 16  Taj duh+ svedoči+ s našim duhom+ da smo Božja deca.+ 17  A ako smo deca, onda smo i naslednici — naslednici Božji, a sunaslednici+ Hristovi, ako trpimo+ zajedno s njim da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni.+ 18  Zato smatram da patnje+ sadašnjeg vremena nisu ništa u poređenju sa slavom+ koja će se objaviti na nama. 19  Jer stvarstvo+ željno iščekuje+ objavljivanje Božjih sinova.+ 20  Jer stvarstvo je podloženo ništavnosti+ — ne svojom voljom, nego preko onoga koji ga je podložio — ali je pri tom pružena i nada+ 21  da će i samo stvarstvo+ biti oslobođeno+ robovanja raspadljivosti i dobiti slavnu slobodu Božje dece. 22  Jer znamo da sve stvarstvo zajedno uzdiše i da je u bolovima sve do sada. 23  I ne samo to, nego i mi koji imamo prvine,+ naime duh, i mi u sebi uzdišemo,+ željno očekujući posinjenje,+ oslobođenje od svog tela putem otkupnine. 24  Jer u toj smo nadi spaseni.+ Ali nada koja se vidi nije nada, jer kad čovek nešto vidi, da li se tome nada? 25  A ako se nadamo+ onome što ne vidimo,+ s istrajnošću to očekujemo.+ 26  Tako nam i duh+ pritiče u pomoć u našoj slabosti.+ Jer ne znamo za šta da molimo kad treba da se molimo,+ ali se duh+ zauzima za nas kad u molitvi ne možemo ni izreći svoje uzdisaje. 27  A onaj koji istražuje srca+ zna na šta ukazuje duh,+ jer se duh po Božjoj volji zauzima za svete.+ 28  A znamo da Bog daje da sva njegova dela+ složno doprinose dobru onih koji ga vole, onih koji su pozvani po njegovoj nameri.+ 29  Jer one kojima je prvo poklonio pažnju,+ njih je i unapred odredio+ da budu oblikovani+ po slici+ njegovog Sina, da on bude prvenac+ među mnogom braćom.+ 30  A one koje je unapred odredio,+ njih je i pozvao;+ one koje je pozvao, njih je i proglasio pravednima;+ a one koje je proglasio pravednima, njih je i proslavio.+ 31  Šta ćemo, dakle, na to reći? Ako je Bog za nas, ko će biti protiv nas?+ 32  Zar nam on, koji nije poštedeo ni sopstvenog Sina,+ nego ga je predao za sve nas,+ neće s njim podariti i sve ostalo?+ 33  Ko će optužiti Božje izabranike?+ Bog je Onaj koji ih proglašava pravednima.+ 34  Ko će ih osuditi? Hrist Isus je umro, štaviše i ustao iz mrtvih, on je s desne strane+ Bogu — on se i zauzima za nas.+ 35  Ko će nas rastaviti od Hristove ljubavi?+ Da li nevolja ili muka ili progonstvo ili glad ili golotinja ili opasnost ili mač?+ 36  Kao što je napisano: „Zbog tebe nas stalno ubijaju, smatraju nas ovcama za klanje.“+ 37  Ali u svemu tome nadmoćno pobeđujemo+ posredstvom onoga koji nas je voleo. 38  Jer uveren sam da nas ni smrt, ni život,+ ni anđeli,+ ni vlasti,+ ni ovo što je sada, ni ono što će doći, ni sile,+ 39  ni visina, ni dubina, ni bilo šta drugo što je stvoreno, ne može rastaviti od Božje ljubavi koja je u Hristu Isusu, našem Gospodu.+

Fusnote

 Doslovno: „hodimo“.
 Vidi fusnotu za Mr 14:36.