Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Rimljanima 6:1-23

6  Dakle, šta ćemo reći? Hoćemo li ostati u grehu da bi se nezaslužena dobrota pokazala u još većoj meri?+  Nipošto! Budući da smo umrli grehu,+ kako da i dalje živimo u njemu?+  Ili zar ne znate da smo svi mi koji smo kršteni u Hrista Isusa+ kršteni u njegovu smrt?+  Dakle, s njim smo sahranjeni+ svojim krštenjem u njegovu smrt, kako bismo, kao što je Hrist uskrsnut iz mrtvih posredstvom Očeve slavne moći,+ i mi isto tako živeli novim životom.*+  Jer ako smo ujedinjeni s njim u smrti sličnoj njegovoj,+ bićemo ujedinjeni s njim i u uskrsenju sličnom njegovom,+  znajući da je naša stara ličnost zajedno s njim pribijena na stub,+ kako bi naše grešno telo izgubilo vlast nad nama,+ da više ne robujemo grehu.+  Jer ko je umro, oslobođen je od svog greha.+  A ako smo umrli s Hristom, verujemo da ćemo i živeti s njim.+  Jer znamo da Hrist, nakon što je ustao iz mrtvih,+ više ne umire;+ smrt više nema vlast nad njim. 10  Jer smrću kojom je umro, umro je jednom zauvek da ukloni greh,+ a životom koji živi, Bogu živi.+ 11  Tako i vi, smatrajte sebe mrtvima+ grehu, a živima+ Bogu po Hristu Isusu. 12  Zato ne dajte da greh kraljuje+ u vašem smrtnom telu, pa da slušate želje tela.+ 13  Niti dajte svoje udove grehu+ da budu oružje nepravde,+ nego dajte sebe Bogu kao oni koji su oživeli+ iz mrtvih, i svoje udove dajte Bogu da budu oružje+ pravde. 14  Jer greh ne sme da vlada vama, budući da niste pod zakonom+ nego pod nezasluženom dobrotom.+ 15  Dakle, šta sada? Zar da grešimo zato što nismo pod zakonom+ nego pod nezasluženom dobrotom?+ Nipošto! 16  Zar ne znate da ako se nekome dajete u ropstvo i obavezujete na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate+ — bilo greha,+ koji vodi u smrt,+ bilo poslušnosti,+ koja vodi u pravednost?+ 17  Ali hvala Bogu što ste, premda ste bili robovi greha, od srca postali poslušni onoj pouci kojoj ste bili predati.+ 18  Da, pošto ste oslobođeni+ od greha, postali ste robovi+ pravednosti.+ 19  Zbog slabosti vašeg tela,+ govorim vam rečima koje ljudi mogu razumeti: kao što ste svoje udove+ dali da robuju nečistoći+ i bezakonju, što vodi u bezakonje, tako sada dajte svoje udove da robuju pravednosti, što vodi u svetost.+ 20  Jer kad ste bili robovi greha,+ bili ste slobodni od pravednosti. 21  Kakav ste, dakle, plod+ tada donosili? Takav da se sada toga stidite.+ Jer konačni ishod toga je smrt.+ 22  Ali sada, kad ste oslobođeni od greha i postali ste Božji robovi,+ plod+ koji donosite jeste svetost, što vodi u večni život.+ 23  Jer plata za greh je smrt,+ a Božji dar+ je večni život+ preko Hrista Isusa, našeg Gospoda.+

Fusnote

 Doslovno: „hodili u novini života“.