Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Rimljanima 5:1-21

5  Dakle, pošto smo zbog vere proglašeni pravednima,+ ostanimo u miru+ s Bogom preko našeg Gospoda Isusa Hrista,  preko koga verom možemo pristupiti+ ovoj nezasluženoj dobroti u kojoj stojimo, i radujmo se zbog nade+ da ćemo biti učesnici u Božjoj slavi.  I ne samo to, nego radujmo se i u nevoljama,+ jer znamo da nevolja donosi istrajnost,+  istrajnost prokušanost,+ prokušanost nadu,+  a nada neće razočarati.+ Jer Božja ljubav+ je izlivena u naša srca+ preko svetog duha,+ koji nam je dat.  Zaista, dok smo još bili slabi,+ Hrist je u vreme koje je za to bilo određeno umro za bezbožnike.+  Zaista, teško da bi neko umro za pravednika,+ ali za dobrog+ čoveka neko bi se možda i odvažio da umre.+  A Bog nam je pokazao svoju ljubav+ tako što je Hrist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.+  Koliko ćemo više sada, kad smo njegovom krvlju proglašeni pravednima,+ po njemu biti spaseni od Božjeg gneva.+ 10  Jer ako smo, dok smo još bili neprijatelji,+ bili pomireni s Bogom smrću njegovog Sina,+ koliko ćemo više sada, kad smo pomireni, biti spaseni njegovim životom.+ 11  I ne samo to, nego je Bog naša radost preko našeg Gospoda Isusa Hrista, preko koga smo sada pomireni s Bogom.+ 12  Zato, kao što je preko jednog čoveka+ u svet ušao greh i preko greha smrt,+ i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagrešili+... 13  Jer do Zakona je greh bio u svetu, ali niko se nije teretio za greh kad nema zakona.+ 14  Ipak, smrt je od Adama do Mojsija kraljevala+ i nad onima koji nisu počinili greh sličan prestupu kakav je počinio Adam,+ koji je nalik onome koji je imao da dođe.+ 15  Ali s darom nije kao što je bilo s prestupom. Jer ako su zbog prestupa jednog čoveka mnogi umrli, Božja nezaslužena dobrota i njegov dar — koji je s nezasluženom dobrotom dat preko jednog čoveka,+ Isusa Hrista — u izobilju su darovani mnogima.+ 16  A s darom+ nije kao s posledicama greha jednog čoveka.+ Jer presuda+ koja je usledila zbog jednog prestupa dovela je do osude,+ a dar koji je usledio zbog mnogih prestupa doveo je do toga da mnogi budu proglašeni pravednima.+ 17  Jer ako je zbog prestupa jednog čoveka+ smrt kraljevala+ preko tog jednog čoveka, koliko će više oni koji primaju obilje nezaslužene dobrote+ i dara+ pravednosti živeti i kraljevati+ preko jednoga, Isusa Hrista.+ 18  Zato, dakle, kao što je jednim prestupom na sve vrste ljudi došla osuda,+ tako su i jednim činom opravdanja+ sve vrste ljudi+ proglašene pravednima i dobijaju život.+ 19  Jer kao što su neposlušnošću jednog čoveka mnogi+ postali grešnici, tako će i poslušnošću+ jednoga mnogi+ postati pravedni.+ 20  A Zakon+ je došao kasnije kako bi se prestup još jasnije pokazao.+ Ali gde se pokazao greh,+ nezaslužena dobrota+ pokazala se u još većoj meri. 21  Zašto? Zato da bi, kao što je greh kraljevao zajedno sa smrću,+ isto tako i nezaslužena dobrota+ kraljevala putem pravednosti kako bi ljudi mogli dobiti večni život+ preko Isusa Hrista, našeg Gospoda.

Fusnote