Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Psalam 31:1-24

Upravitelju. Davidova pesma. 31  Jehova, ti si utočište moje.+ Ne daj da se ikada postidim.+ U pravednosti svojoj izbavi me.+   Prigni k meni uho svoje.+ Izbavi me brzo.+ Budi mi kamena tvrđava,+ Tvrda kula mog spasenja.+   Jer si ti stena moja i tvrđava moja,+ Zbog imena+ svoga vodi me i usmeravaj.+   Izvadi me iz mreže koju su mi potajno namestili,+ Jer si ti tvrđava moja.+   U tvoje ruke poveravam duh* svoj.+ Ti si me otkupio,+ Jehova, Bože istine.+   Mrzim one koji poštuju bezvredne, ništavne idole;+ Ja se u Jehovu uzdam.+   Veseliću se i radovati milosti* tvojoj,+ Jer si ti pogledao na nevolju moju;+ Ti poznaješ teskobu duše moje,+   Nisi me dao u ruke neprijateljima.+ Noge si moje na čistinu postavio.+   O Jehova, smiluj mi se, jer sam u teskobi.+ Od jada je oslabilo oko moje,+ duša moja i utroba moja.+ 10  Jer od tuge moje život mi se kraju bliži,+ I od uzdisanja godine moje.+ Zbog prestupa moga snage mi ponestaje,+ I kosti su moje oslabile.+ 11  Svim neprijateljima+ svojim ruglo sam postao,+ Bližnjima svojim ruglo veliko,+ I užas za poznanike svoje.+ Kad me napolju vide, beže od mene.+ 12  Zaboravljen sam kao da sam mrtav, nema me u srcima;+ Postao sam kao posuda razbijena;+ 13  Jer od mnogih zao glas čujem,+ Strah je posvuda.+ Kad se kao jedan skupljaju na mene,+ Smišljaju kako da uzmu dušu moju.+ 14  Ali ja se u tebe uzdam, Jehova.+ I govorim: „Ti si moj Bog.“+ 15  Dani su moji u ruci tvojoj.+ Izbavi me iz ruku neprijatelja mojih i od onih što me progone.+ 16  Neka zasja lice tvoje nad slugom tvojim.+ Spasi me milošću* svojom.+ 17  Jehova, ne daj da se postidim, jer tebe prizivam.+ Nek se zli postide,+ Nek zamuknu u grobu.*+ 18  Nek zaneme usne lažljive,+ Koje protiv pravednika+ neobuzdano, oholo i prezirno govore.+ 19  Kako je velika dobrota+ tvoja koju čuvaš za one koji te se boje!+ I koju pokazuješ prema onima koji kod tebe utočište traže, Pokazuješ je pred sinovima ljudskim.+ 20  Na skrovito mesto u blizini svojoj sklonićeš ih+ Od zavera ljudskih.+ U senici svojoj sakrićeš ih od jezika svadljivih.+ 21  Neka je blagoslovljen Jehova,+ Jer mi je u opkoljenom gradu pokazao divnu milost*+ svoju.+ 22  A ja sam se mnogo uplašio i rekao:+ „Istrebiće me ispred očiju tvojih.“+ A ti si čuo glas mojih usrdnih molbi kad sam za pomoć tebi vapio.+ 23  Volite Jehovu, svi koji ste mu verni.+ Jehova čuva one koji su mu verni,+ A punom merom vraća svima koji oholo postupaju.+ 24  Budite hrabri, i neka je jako srce vaše,+ Svi vi koji Jehovu čekate.+

Fusnote

 Ili: „životnu silu“.
 Ili: „vernoj ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „vernom ljubavlju“.
 Doslovno: „šeolu“.
 Ili: „vernu ljubav“.