Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Psalam 117:1, 2

117  Hvalite Jehovu, svi narodi,+Dajte mu hvalu, sva plemena!+   Jer snažna je prema nama ljubav* njegova,+Doveka traje istina Jehovina.+Hvalite Jah!*+

Fusnote

 Ili: „verna ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „Aliluja!“