Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Psalam 107:1-43

(Psalmi 107–150) 107  Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar,+ Večna je ljubav* njegova.+   Neka tako kažu oni koje je Jehova izbavio,+ Oni koje je izbavio iz ruku protivnika,+   I koje je sakupio iz drugih zemalja,+ Sa istoka i zapada,+ Sa severa i juga.+   Oni su lutali po pustoši,+ po pustinji,+ Nisu našli put do grada gde bi se nastanili.+   Bili su gladni i žedni,+ I duša je njihova klonula u njima.+   Zavapili su Jehovi u nevolji svojoj,+ I on ih je izbavio iz teskobe njihove,+   Na pravi put ih je izveo,+ Kako bi došli u grad gde će se nastaniti.+   Neka zahvaljuju Jehovi za dobrotu njegovu+ I za čudesna dela prema sinovima ljudskim.+   Jer je nasitio dušu žednu,+ Dušu gladnu dobrima je nasitio.+ 10  Živeli su u mraku i gustoj tami,+ Zatočeni u nevolji i okovima,+ 11  Jer su se bunili+ protiv reči Božjih,+ I prezirali savete Svevišnjega.+ 12  On je nevoljom srce njihovo pokorio,+ Posrnuli su, a nikoga nije bilo da im pomogne.+ 13  Tada su počeli da prizivaju Jehovu da im pomogne u nevolji njihovoj,+ I on ih je kao i ranije spasao iz teskobe njihove.+ 14  Izveo ih je iz mraka i guste tame,+ Raskinuo je okove njihove.+ 15  Neka zahvaljuju Jehovi za dobrotu njegovu+ I za čudesna dela koja je učinio za sinove ljudske.+ 16  Jer je razbio bakarna vrata,+ I slomio gvozdene prevornice.+ 17  Bezumnici su zbog svog prestupničkog puta+ I zbog greha svojih, na kraju sami sebi nevolju stvorili.+ 18  Duši se njihovoj svako jelo ogadilo,+ Do vrata smrti oni su došli.+ 19  Zavapili su Jehovi da im pomogne u nevolji njihovoj,+ I on ih je kao i ranije spasavao iz teskobe njihove.+ 20  Poslao je reč svoju i izlečio ih,+ Izbavio ih je iz jama njihovih.+ 21  Neka zahvaljuju Jehovi za dobrotu njegovu+ I za čudesna dela koja je učinio za sinove ljudske.+ 22  Neka prinose žrtve zahvalnice+ I objavljuju dela njegova kličući radosno.+ 23  Oni koji morem plove na brodovima,+ I trguju po velikim vodama,+ 24  Oni su videli dela Jehovina+ I čudesna dela njegova u dubinama,+ 25  Kako se na reč njegovu olujni vetar podiže,+ Koji diže talase morske.+ 26  Do nebesa se dižu, Do dna se spuštaju. Od nevolje se topi duša njihova.+ 27  Teturaju se i posrću kao pijani,+ Smetena je sva mudrost njihova.+ 28  Tada vape Jehovi u nevolji svojoj,+ I on ih izbavlja iz teskobe njihove.+ 29  Smiruje oluju i tišina nastaje,+ I morski se talasi umiruju.+ 30  Kad se stišaju, moreplovci se raduju, A on ih u luku željenu vodi.+ 31  Neka zahvaljuju Jehovi za dobrotu njegovu+ I za čudesna dela prema sinovima ljudskim.+ 32  Neka ga uzvisuju pred narodom sakupljenim,+ U veću staraca neka ga hvale.+ 33  On reke u pustoš pretvara,+ I tokove vodene u žedno tlo,+ 34  Plodnu zemlju u pustoš slanu,+ Zbog zloće onih koji na njoj žive. 35  On pustoš pretvara u jezero vodeno,+ I bezvodnu zemlju u tokove vodene.+ 36  Tamo naseljava gladne,+ Da podignu grad u kom će živeti.+ 37  Oni seju njive i sade vinograde,+ Da donesu obilnu letinu.+ 38  On ih blagosilja i oni postaju mnogobrojni,+ Ne dopušta da stoke njihove malo bude.+ 39  Ali opet ih je malo i pognuti su+ Od ugnjetavanja, nevolje i tuge.+ 40  On prezir izliva na velikaše,+ I pušta ih da po bespuću lutaju.+ 41  A siromaha štiti od nevolje+ I daje mu porodicu kao stado veliku.+ 42  Čestiti to vide i raduju se,+ A sva nepravda neka zatvori usta svoja.+ 43  Ko je mudar? On će razmisliti o svemu ovome+ I pažljivo će razmotriti šta Jehova u dobroti svojoj čini.+

Fusnote

 Ili: „verna ljubav“. Za objašnjenje izraza „ljubav“ i „dobrota“ u stihovima 1, 8, 15, 21, 31 i 43 vidi fusnotu za Pst 19:19.