Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Psalam 106:1-48

106  Hvalite Jah!+ Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar,+ Jer je večna ljubav* njegova.+   Ko može opisati moćna dela Jehovina,+ Razglasiti svu hvalu njegovu?+   Srećni su oni koji se pravde drže,+ Koji uvek čine ono što je pravedno.+   Seti me se, Jehova, u milosti svojoj prema narodu svome.+ Pobrini se za mene i spasi me,+   Da vidim dobrotu koju pokazuješ izabranicima svojim,+ Da se radujem radošću naroda tvoga,+ Da se dičim nasledstvom tvojim.+   Zgrešili smo kao i praočevi naši,+ Loše smo postupili, zlo smo učinili.+   Praočevi naši u Egiptu Nisu razumeli čudesna dela tvoja.+ Nisu se sećali mnogih dela velike milosti* tvoje,+ Nego su se pobunili kod mora, kod Crvenoga mora.+   A on ih je spasao radi imena svoga,+ Da bi obznanio moć svoju.+   Zapretio je moru, i ono je presahnulo;+ Tada ih je proveo kroz bezdan vodeni kao kroz pustinju,+ 10  Tako ih je spasao iz ruku onoga ko ih je mrzeo,+ Izbavio ih je iz neprijateljskih ruku.+ 11  Vode su prekrile protivnike njihove,+ Nijedan od njih ostao nije.+ 12  Tada su poverovali reči njegovoj,+ Hvalu su mu zapevali.+ 13  Ali brzo su zaboravili dela njegova,+ Nisu čekali savete njegove.+ 14  Nego su se predali sebičnim željama u pustoši,+ Iskušavali su Boga u pustinji.+ 15  On im je dao šta su tražili,+ I tešku je bolest pustio na duše njihove.+ 16  Počeli su da zavide Mojsiju u logoru,+ I Aronu, svetom čoveku Jehovinom.+ 17  Tada se zemlja otvorila i progutala Datana,+ I pokrila Avironove pristalice.+ 18  Vatra je planula na te ljude,+ Plamen je zle progutao.+ 19  Još su i tele napravili na Horivu,+ I klanjali se liku livenom.+ 20  Zamenili su slavu moju+ Za lik bika koji travu jede.+ 21  Zaboravili su Boga, Spasitelja svoga,+ Onoga koji je u Egiptu dela velika učinio,+ 22  Čudesna dela u zemlji Hamovoj,+ Zastrašujuća dela na Crvenom moru.+ 23  On bi zapovedio istrebljenje njihovo,+ Da nije bilo Mojsija, izabranika njegovog, Koji je stao* pred njega i zauzeo se za njih,+ Da odvrati gnev njegov da ne budu uništeni.+ 24  Oni su prezreli lepu zemlju,+ Nisu verovali reči njegovoj.+ 25  Gunđali su u šatorima svojim,+ Nisu slušali glas Jehovin.+ 26  Tada se on podignute ruke zakleo+ Da će ih u pustinji pobiti,+ 27  Da će potomstvo njihovo među narodima pobiti,+ I da će ih po zemljama rasejati.+ 28  A oni su se priklonili Valu fegorskom,+ I jeli su žrtve prinesene onima koji nisu živi.+ 29  Vređali su Boga postupcima svojim,+ Pa je pošast među njima izbila.+ 30  Ali Fines je ustao i umešao se,+ I pošast je prestala. 31  To mu se u pravednost uračunalo Za sve naraštaje doveka.+ 32  A kod vode Merive gnev su izazvali,+ Pa je Mojsija zbog njih nevolja snašla.+ 33  Jer zbog njih je duh njegov ogorčen postao, Pa je brzopleto progovorio usnama svojim.+ 34  Nisu istrebili narode,+ Kao što im je Jehova zapovedio.+ 35  Nego su se s narodima mešali+ I naučili dela njihova.+ 36  Služili su idolima njihovim,+ I oni su im zamka postali.+ 37  Žrtvovali su sinove svoje+ I kćeri svoje demonima.+ 38  Prolivali su krv nedužnu,+ Krv sinova svojih i kćeri svojih, Koje su žrtvovali idolima hananskim,+ I zemlja se onečistila krvoprolićem.+ 39  Postali su nečisti zbog dela svojih,+ I bili su neverni Bogu svome.*+ 40  Jehova se žestoko razgnevio na narod svoj,+ Odvratno mu je postalo nasledstvo njegovo.+ 41  Predavao ih je u ruke narodima,+ Da nad njima vladaju oni koji ih mrze,+ 42  Da ih neprijatelji njihovi tlače, I da budu pokoreni pod ruku njihovu.+ 43  Mnogo ih je puta izbavljao,+ Ali oni su se bunili u neposlušnosti svojoj,+ Pa su bili poniženi zbog prestupa svojih.+ 44  A on je pogledao na nevolju njihovu,+ Kad je čuo vapaj njihov.+ 45  Radi njih se setio saveza svoga,+ I sažalio se na njih zbog ogromne milosti* svoje.+ 46  Dao im je da nađu milost Kod svih koji su ih bili porobili.+ 47  Spasi nas, Jehova, Bože naš,+ Sakupi nas iz drugih naroda,+ Da bismo davali hvale svetom imenu tvome,+ Da bismo radosno klicali tebi na hvalu!+ 48  Neka je blagoslovljen Jehova, Bog Izraelov,+ Oduvek i zauvek! I ceo narod neka kaže: Amin!*+ Hvalite Jah!*+

Fusnote

 Ili: „verna ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „verne ljubavi“.
 Doslovno: „stao u rascep [na zidinama]“.
 Doslovno: „delima svojim blud činili“. Vidi dodatak 6.
 Ili: „verne ljubavi“.
 Vidi fusnotu za Ps 41:13.
 Ili: „Aliluja!“