Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Psalam 105:1-45

105  Zahvaljujte Jehovi, prizivajte ime njegovo,+ Objavljujte među narodima dela njegova!+   Pevajte mu, pesmom ga hvalite,+ Razmišljajte o svim čudesnim delima njegovim!+   Dičite se svetim imenom njegovim!+ Neka se raduje srce onih koji Jehovu traže!+   Tražite Jehovu i snagu njegovu!+ Stalno tražite lice njegovo!+   Sećajte se čudesnih dela koja je učinio,+ Čuda njegovih i zakona iz usta njegovih,+   Vi, potomstvo Avrahama, sluge njegovog,+ Sinovi Jakovljevi, izabranici njegovi.+   On je Jehova, Bog naš.+ Zakoni su njegovi po svoj zemlji.+   On će se doveka sećati svog saveza,+ Reči koju je zapovedio, kroz hiljadu naraštaja,+   Saveza koji je sklopio s Avrahamom,+ I zakletve svoje Isaku,+ 10  Koju je postavio kao propis Jakovu, Kao trajan savez sa Izraelom,+ 11  Govoreći: „Tebi ću dati zemlju hanansku+ U nasledstvo ću vam je dati.“+ 12  Bilo je to kad ih je malo bilo ,+ Da, veoma malo, i kad su stranci u njoj bili.+ 13  Išli su od naroda do naroda,+ Od jednog kraljevstva do drugog naroda.+ 14  Nikome nije dao da ih prevari,+ Nego je zbog njih kraljeve ukoravao,+ 15  Govoreći: „Ne dirajte pomazanike moje,+ Prorocima mojim ne činite zla.“+ 16  Dozvao je glad na zemlju;+ Sve je zalihe hleba* uništio.+ 17  Pred njima je poslao čoveka, Koji je bio u ropstvo prodan, Josifa.+ 18  Okovima su stegli noge njegove,+ U lance gvozdene dospela je duša njegova.+ 19  Dok se nije ispunila reč izrečena,+ Reč ga je Jehovina pročistila.+ 20  Kralj je naredio da ga oslobode,+ Vladar nad narodima, da ga puste. 21  Postavio ga je za gospodara doma svoga,+ I za vladara nad svim imanjem svojim,+ 22  Da veže knezove njegove po volji duše svoje,+ I da uči mudrosti čak i starce njegove.+ 23  Izrael je došao u Egipat,+ Jakov se naselio u zemlji Hamovoj.+ 24  A Bog je narod svoj veoma umnožio,+ Sve dok ga nije učinio moćnijim od neprijatelja njegovih.+ 25  Okrenuo je srce njihovo da zamrze narod njegov,+ Da se lukavo okome na sluge njegove.+ 26  Poslao je Mojsija, slugu svoga,+ I Arona, koga je izabrao.+ 27  Oni su među njima pokazali znakove njegove,+ I čuda u zemlji Hamovoj.+ 28  Poslao je tamu i smračilo se.+ I nisu se pobunili protiv reči njegovih.+ 29  U krv je pretvorio vode njihove,+ I pomorio je ribe njihove.+ 30  Od žaba je vrvela zemlja njihova,+ I odaje kraljeva njihovih. 31  Rekao je da obadi dođu,+ Komarci u sve krajeve njihove.+ 32  Umesto kiše na njih je grȁd poslao,+ Oganj plameni na zemlju njihovu.+ 33  Udario je loze njihove i smokve njihove, I polomio drveće u krajevima njihovim.+ 34  Rekao je da dođu skakavci,+ Mladi skakavci bez broja.+ 35  Oni su pojeli sve bilje u zemlji njihovoj,+ Pojeli su i rod u poljima njihovim. 36  Zatim je pobio sve prvorođeno u zemlji njihovoj,+ Sve prvence njihove.+ 37  A svoj je narod izveo sa srebrom i zlatom.+ U plemenima njegovim niko putem nije posrtao. 38  Egipat se obradovao odlasku njihovom, Jer ga je strah od njih obuzeo.+ 39  A Bog je oblak razastro kao zavesu,+ I poslao je vatru da svetli noću.+ 40  Molili su ga, i poslao im je prepelice,+ Hlebom s neba sitio ih je.+ 41  Otvorio je stenu i vode su potekle,+ Kao reka potekle su krajevima bezvodnim.+ 42  Jer se setio svete reči svoje koju je dao Avrahamu, sluzi svome.+ 43  I izveo je narod svoj u veselju,+ Izabranike svoje uz radosno klicanje.+ 44  Dao im je zemlju drugih naroda,+ Plodove rada drugih naroda oni su uzeli,+ 45  Da bi se držali propisa njegovih+ I zakona njegovih.+ Hvalite Jah!+

Fusnote

 Ili: „štapove o kojima su bili obešeni okrugli hlebovi“.