Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Psalam 101:1-8

Davidov psalam. Pesma. 101  O dobroti* i pravdi pevaću.+ Tebe ću, Jehova, pesmom hvaliti.+   Postupaću razborito i živeću besprekorno.*+ Kad ćeš k meni doći?+ Besprekornog srca hodiću u domu svome.+   Pred oči svoje neću stavljati ništa što je zlo.*+ Mrzim dela onih koji s pravog puta otpadaju,+ Neće ona za mene prionuti.+   Srce pokvareno daleko je od mene,+ Ni za kakvo zlo neću ja da znam.+   Ko tajno kleveće bližnjega svoga,+ Njega ću ućutkati.+ Ko ima oči ohole i srce nadmeno,+ Njega ne podnosim.+   Oči su moje upravljene na verne ljude na zemlji,+ Da bi sa mnom živeli.+ Ko živi* besprekorno,+ Taj će mi služiti.+   Ko postupa prepredeno, neće stanovati u domu mome.+ Ko laži govori, neće opstati+ Pred očima mojim.+   Svakog jutra zatiraću* sve zle koji su na zemlji,+ Da bih iz grada+ Jehovinog istrebio sve koji zlo čine.+

Fusnote

 Ili: „vernoj ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Za ovu reč „besprekorno“ koja se u stihu pojavljuje 2 puta vidi fusnotu za Pst 6:9.
 Ili: „bezvredno“.
 Doslovno: „hodi“.
 Doslovno: „ućutkaću“.