Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Postanak 5:1-32

5  Ovo je knjiga o Adamovom životu.* Onog dana kada je Bog stvorio Adama načinio ga je sličnim sebi.+  Stvorio je muškarca i ženu.+ Zatim ih je blagoslovio i onog dana kada su bili stvoreni+ nazvao ih je čovek.+  Kada je Adam imao sto trideset godina, rodio mu se sin njemu sličan, po njegovoj slici, i dao mu je ime Sit.+  Nakon što mu se rodio Sit, Adam je živeo osamsto godina. Za to vreme rodilo mu se još sinova i kćeri.+  Tako je Adam živeo ukupno devetsto trideset godina, a zatim je umro.+  Kada je Sit imao sto pet godina, rodio mu se Enos.+  Nakon što mu se rodio Enos, Sit je živeo još osamsto sedam godina. Za to vreme rodilo mu se još sinova i kćeri.  Tako je Sit živeo ukupno devetsto dvanaest godina, a zatim je umro.  Kada je Enos imao devedeset godina, rodio mu se Kajinan.+ 10  Nakon što mu se rodio Kajinan, Enos je živeo još osamsto petnaest godina. Za to vreme rodilo mu se još sinova i kćeri. 11  Tako je Enos živeo ukupno devetsto pet godina, a zatim je umro. 12  Kada je Kajinan imao sedamdeset godina, rodio mu se Maleleilo.+ 13  Nakon što mu se rodio Maleleilo, Kajinan je živeo još osamsto četrdeset godina. Za to vreme rodilo mu se još sinova i kćeri. 14  Tako je Kajinan živeo ukupno devetsto deset godina, a zatim je umro. 15  Kada je Maleleilo imao šezdeset i pet godina, rodio mu se Jared.+ 16  Nakon što mu se rodio Jared, Maleleilo je živeo još osamsto trideset godina. Za to vreme rodilo mu se još sinova i kćeri. 17  Tako je Maleleilo živeo ukupno osamsto devedeset i pet godina, a zatim je umro. 18  Kada je Jared imao sto šezdeset i dve godine, rodio mu se Enoh.+ 19  Nakon što mu se rodio Enoh, Jared je živeo još osamsto godina. Za to vreme rodilo mu se još sinova i kćeri. 20  Tako je Jared živeo ukupno devetsto šezdeset i dve godine, a zatim je umro. 21  Kada je Enoh imao šezdeset i pet godina, rodio mu se Metuzalem.+ 22  Nakon što mu se rodio Metuzalem, Enoh je hodio s istinitim Bogom* još trista godina. Za to vreme rodilo mu se još sinova i kćeri. 23  Tako je Enoh živeo ukupno trista šezdeset i pet godina. 24  Enoh je sve vreme hodio+ sa istinitim Bogom.+ Zatim je nestao, jer ga je Bog uzeo.*+ 25  Kada je Metuzalem imao sto osamdeset i sedam godina, rodio mu se Lameh.+ 26  Nakon što mu se rodio Lameh, Metuzalem je živeo još sedamsto osamdeset i dve godine. Za to vreme rodilo mu se još sinova i kćeri. 27  Tako je Metuzalem živeo ukupno devetsto šezdeset i devet godina, a zatim je umro. 28  Kada je Lameh imao sto osamdeset i dve godine, rodio mu se sin. 29  Dao mu je ime Noje,*+ rekavši: „On će nam doneti utehu u našem poslu i u mukama naših ruku koje nam zadaje zemlja koju je Jehova prokleo.“+ 30  Nakon što mu se rodio Noje, Lameh je živeo još petsto devedeset i pet godina. Za to vreme rodilo mu se još sinova i kćeri. 31  Tako je Lameh živeo ukupno sedamsto sedamdeset i sedam godina, a zatim je umro. 32  Noje je imao petsto godina. Posle toga rodili su mu se Sim,+ Ham+ i Jafet.+

Fusnote

 Ili: „knjiga o Adamovoj istoriji“.
 Ili: „ugodio je Bogu“, prema Septuaginti (LXX). Uporedi sa Jev 11:5.
 Ili: „preneo“, prema Septuaginti (LXX). Uporedi sa Jev 11:5.
 „Noje“ znači „počinak; odmor; uteha“.