Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Postanak 33:1-20

33  Posle nekog vremena Jakov je podigao oči i ugledao Isava kako dolazi s još četiristo ljudi.+ Zato je razdelio decu između Lije, Rahele i dve sluškinje.+  Sluškinje i njihovu decu postavio je napred,+ pa onda Liju i njenu decu iza njih,+ a zatim Rahelu i Josifa na kraju.+  A on je pošao ispred njih i poklonio se do zemlje sedam puta dok nije došao do svog brata.+  Isav mu je potrčao u susret,+ zagrlio ga,+ pao mu oko vrata i poljubio ga, pa su obojica zaplakala.  Tada Isav podiže oči i ugleda žene i decu pa ga upita: „Ko su ovi što su s tobom?“ Jakov odgovori: „To su deca koju je Bog milostivo dao tvom sluzi.“+  Tada su pristupile sluškinje sa svojom decom i poklonile se.  Zatim je pristupila Lija sa svojom decom i oni su se poklonili, a onda su pristupili Josif i Rahela pa su se i oni poklonili.+  Tada Isav reče: „Šta si nameravao sa svim onim logorom na koji sam naišao?“+ Jakov mu odgovori: „Da nađem milost u očima svog gospodara.“+  Tada Isav reče: „Brate moj, imam ja mnogo toga.+ Zadrži za sebe ono što je tvoje.“ 10  Ali Jakov mu na to reče: „Ne, molim te. Primi dar iz moje ruke ako sam našao milost u tvojim očima,+ jer kad sam video tvoje lice kao da sam video Božje lice, zato što si me lepo primio.+ 11  Molim te, primi ovaj dar kojim želim da te blagoslovim,+ jer mi je Bog ukazao milost i imam svega.“+ I uporno ga je nagovarao, tako da je Isav primio dar.+ 12  Zatim Isav reče: „Pođimo sad, a ja ću ići ispred tebe.“ 13  Ali on mu odgovori: „Moj gospodar zna da su deca nejaka i da se brinem o ovcama i kravama dojilicama,+ i ako bismo ih prebrzo terali samo jedan dan, celo bi stado uginulo.+ 14  Molim te, neka moj gospodar pođe ispred svog sluge, a ja ću ići polako u korak sa stokom+ koja je ispred mene i u korak sa decom,+ dok ne dođem kod svog gospodara u Sir.“+ 15  Tada Isav reče: „Molim te, dozvoli mi da ti ostavim nekoliko ljudi koji su sa mnom.“ A on mu na to reče: „Zašto? Neka nađem milost u očima svog gospodara.“+ 16  Tako se tog dana Isav vratio u Sir. 17  Jakov je krenuo u Sokot+ i sagradio sebi kuću, a za svoju stoku napravio senice.+ Zato je to mesto nazvao Sokot.* 18  Kad se vratio iz Padan-Arama,+ Jakov je živ i zdrav stigao u grad Sihem,+ koji je u hananskoj zemlji,+ i ulogorio se ispred tog grada. 19  Zatim je iz ruke sinova Emora, Sihemovog oca, za sto kesita* kupio komad zemlje na kom je razapeo svoj šator.+ 20  Posle je na tom mestu podigao oltar i nazvao ga „Bog, Izraelov Bog“.+

Fusnote

 „Sokot“ znači „senice; (natkrivene) štale“.
 Kesit je novčana jedinica nepoznate vrednosti.