Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Postanak 32:1-32

32  Jakov je pošao dalje, i na putu su ga sreli Božji anđeli.+  Kada ih je ugledao, Jakov je odmah rekao: „Ovo je Božji logor!“+ Zato je to mesto nazvao Mahanaim.*+  Tada je Jakov pred sobom poslao glasnike+ kod svog brata Isava u zemlju Sir,+ u Edom,+  i zapovedio im: „Ovako ćete reći mom gospodaru+ Isavu: ’Ovako govori tvoj sluga Jakov: „Kod Lavana sam dugo živeo i ostao sam sve do sad.+  Stekao sam goveda, magaraca i ovaca, slugu i sluškinja,+ i želim to da javim svom gospodaru kako bih našao milost u njegovim očima.“‘“+  Posle nekog vremena glasnici su se vratili kod Jakova i rekli: „Išli smo kod tvog brata Isava, i on ti ide u susret s četiristo ljudi.“+  Jakov se veoma uplašio i zabrinuo se.+ Zato je ljude koji su bili s njim, ovce, goveda i kamile razdelio u dva logora,+  pa je onda rekao: „Ako Isav dođe i napadne jedan logor, drugi logor će uspeti da pobegne.“+  Posle toga Jakov je rekao: „Bože mog oca Avrahama i Bože mog oca Isaka,+ Jehova, ti koji mi govoriš: ’Vrati se u svoju zemlju i svom rodu, i ja ću ti činiti dobro‘,+ 10  ja nisam vredan sve milosti* i sve vernosti koju si pokazao prema svom sluzi,+ jer sam samo sa štapom prešao Jordan, a sada imam dva logora.+ 11  Molim te, izbavi me+ iz ruke mog brata Isava, jer se bojim da ne dođe i ne napadne+ mene i majke s decom. 12  A ti si mi rekao: ’Zaista ću ti činiti dobro i učiniću da tvog potomstva bude kao morskog peska, koga ima toliko mnogo da ne može da se izbroji.‘“+ 13  Tu noć je Jakov proveo na tom mestu. Od onoga što je imao uzeo je dar za svog brata Isava:+ 14  dvesta koza i dvadeset jaraca, dvesta ovaca i dvadeset ovnova, 15  trideset kamila dojilica i njihove mlade, četrdeset krava i deset bikova, dvadeset magarica i deset magaraca.+ 16  Zatim je svojim slugama predao stado po stado i govorio im: „Pređite reku ispred mene i držite rastojanje među stadima.“+ 17  Zatim je prvom zapovedio: „Ako te sretne moj brat Isav i pita te: ’Čiji si, i kuda ideš i čije je ovo stado pred tobom?‘, 18  reci mu: ’Tvog sluge Jakova. To je dar+ koji on šalje mom gospodaru+ Isavu, a on ide iza nas.‘“ 19  Takođe je zapovedio i drugom i trećem i svima koji su išli za stadima: „Tako kažite Isavu kad ga sretnete.+ 20  I još recite: ’Evo, tvoj sluga Jakov ide iza nas.‘“+ Jer je u sebi govorio: „Možda ću ga umiriti darom koji ide ispred mene.+ Zatim ću videti njegovo lice, pa će me možda lepo primiti.“+ 21  Tako je dar prešao reku ispred njega, a on je tu noć proveo u logoru.+ 22  Te iste noći ustao je, uzeo svoje dve žene+ i dve sluškinje+ i svojih jedanaest sinova+ i prešao Javok.+ 23  Tako ih je uzeo i preveo preko reke,*+ i prebacio je sve što je imao. 24  Na kraju je Jakov ostao sam. Tada se neki čovek rvao s njim sve dok nije svanula zora.+ 25  Kad je taj čovek video da ga ne može savladati,+ dotakao mu je bedro tako da se Jakovu iščašio kuk dok se rvao s njim.+ 26  Tada taj čovek reče: „Pusti me, jer sviće zora.“ A Jakov mu odgovori: „Neću te pustiti dok me ne blagosloviš.“+ 27  Zato ga onaj čovek upita: „Kako se zoveš?“, a on odgovori: „Jakov.“ 28  Tada mu taj čovek reče: „Više se nećeš zvati Jakov, već Izrael,*+ jer si se borio+ s Bogom i s ljudima i na kraju si pobedio.“ 29  Jakov ga upita: „Molim te, reci mi kako se zoveš.“ A on mu na to odgovori: „Zašto me pitaš kako se zovem?“+ I tu ga je blagoslovio. 30  Jakov je to mesto nazvao Fanuil,*+ jer je rekao: „Video sam Boga licem u lice, a moja se duša ipak izbavila.“+ 31  Sunce je granulo nad njim čim je prošao Fanuil. Jakov je hramao zbog kuka.+ 32  Zato sve do danas Izraelovi sinovi ne jedu tetivu koja ide uz bedreni živac i nalazi se na kuku, jer je on dotakao Jakova za kuk na mestu gde se nalazi tetiva koja ide uz bedreni živac.+

Fusnote

 „Mahanaim“ znači „dva logora“.
 Ili: „verne ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Vidi dodatak 12.
 „Izrael“ znači „Bog se bori; onaj koji se (ustrajno) bori s Bogom“.
 „Fanuil“ znači „lice Božje“.