Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Postanak 2:1-25

2  Tako su bila dovršena nebesa i zemlja i sva njihova vojska.+  Do sedmog dana Bog je dovršio svoje delo koje je načinio, i od sedmog dana on počiva od svih dela koja je načinio.+  I Bog je blagoslovio sedmi dan i posvetio ga, jer je tog dana počinuo od svih svojih dela. Tako je Bog stvorio sve što je nameravao da načini.+  Ovo je zapis o poreklu nebesa i zemlje u vreme kada su stvoreni, onog dana kada je Jehova* Bog načinio zemlju i nebo.+  Na zemlji još nije bilo poljskog grmlja i još nije niklo poljsko bilje, jer Jehova Bog još nije pustio kišu+ na zemlju i nije bilo čoveka da obrađuje zemlju.  Ali sa zemlje se dizala magla+ i natapala svu površinu zemlje.+  Jehova Bog je stvorio čoveka od zemaljskog+ praha+ i udahnuo mu u nozdrve dah života,+ i čovek je postao živa duša.+  Jehova Bog je zasadio vrt u Edenu,+ prema istoku, i tamo je smestio čoveka koga je stvorio.+  Tako je Jehova Bog učinio da iz zemlje nikne raznovrsno drveće prijatno za gledanje i čiji je plod dobar za jelo, kao i drvo života+ usred vrta i drvo spoznanja dobra i zla.+ 10  Iz Edena je tekla reka koja je natapala vrt, i odande se delila u četiri toka. 11  Prvom je ime Fison i on teče oko cele zemlje Evile,+ gde ima zlata. 12  Zlato te zemlje je dobro.+ Tamo ima i smole od bdela*+ i kamena oniksa.+ 13  Drugoj reci je ime Gion i ona teče oko cele zemlje Hus.* 14  Trećoj reci je ime Hidekel*+ i ona teče istočno od Asirije.+ Četvrta reka je Eufrat.+ 15  Jehova Bog je uzeo čoveka i smestio ga u edenski vrt+ da ga obrađuje i da se brine o njemu.+ 16  Tada je Jehova Bog dao čoveku ovu zapovest: „Sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi dok se ne nasitiš.+ 17  Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne smeš jesti, jer onog dana kada budeš jeo s njega, sigurno ćeš umreti.“+ 18  Jehova Bog je zatim rekao: „Nije dobro da čovek bude sam. Načiniću mu pomoćnicu da ga dopunjuje.“+ 19  Jehova Bog je od zemlje stvarao* sve divlje životinje poljske i sva stvorenja koja lete po nebesima, i dovodio ih je pred čoveka da vidi kako će koje stvorenje nazvati. Kako je čovek nazvao svaku živu dušu,+ tako joj je bilo ime.+ 20  Tako je čovek davao imena svoj stoci i svim stvorenjima koja lete po nebesima i svim divljim životinjama poljskim, ali se za čoveka nije našla pomoćnica koja bi ga dopunjavala. 21  Zato je Jehova Bog pustio dubok san+ na čoveka, i dok je čovek spavao, uzeo mu je jedno rebro i zatim je to mesto popunio mesom. 22  Jehova Bog je od rebra koje je uzeo čoveku načinio ženu i doveo je čoveku.+ 23  Tada je čovek rekao: „Evo napokon kosti od mojih kostiju I mesa od mog mesa.+ Neka se zove žena,* Jer je uzeta od čoveka.“+ 24  Zato će čovek ostaviti svog oca i svoju majku+ i prionuće uz svoju ženu i oni će postati jedno telo.+ 25  Oboje su bili goli,+ čovek i njegova žena, ali se nisu stideli.+

Fusnote

 Ovo je prvo mesto gde se u hebrejskom tekstu pojavljuje Božje lično ime (u obliku tetragrama JHVH). Vidi dodatak 1.
 „Bdel“ je mirisna smola slična smirni.
 Ili: „Etiopije“.
 Hebrejsko ime za reku Tigar.
 Ili: „nastavio da oblikuje“, budući da je još uvek trajao šesti dan stvaranja. Glagol „oblikovati“, u hebrejskom tekstu u imperfektu, ovde izražava radnju koja se nastavlja i odvija postupno. Vidi fusnotu za Pst 1:3.
 Doslovno: „čovečica“. Na hebrejskom igra reči — čovek (muškarac): iš; žena: iša.