Poslovice 26:1-28

26  Kao sneg leti i kiša u vreme žetve,+ tako čast ne priliči bezumniku.+  Kao što ptica s razlogom odleće i lasta leti, tako ni prokletstvo ne dolazi bez razloga.+  Bič je za konja,+ uzda+ za magarca, a prut za leđa bezumnika.+  Ne odgovaraj bezumniku po njegovoj ludosti, da i ti ne budeš kao on.+  Odgovori bezumniku prema ludosti njegovoj, da ne misli za sebe da je mudar.+  Ko poverava nešto u ruke bezumniku, on je kao čovek koji odseca sebi noge, kao čovek koji sebi zlo čini.+  Kao klecave noge hromog koji vodu nosi, takva je poslovica u ustima bezumnih.+  Kao čovek koji stavlja kamen pod gomilu kamenja, takav je onaj ko ukazuje čast bezumniku.+  Kao trnovita grana u ruci pijanice, takva je poslovica u ustima bezumnih.+ 10  Kao strelac koji svakoga probode, takav je onaj ko unajmljuje bezumnika+ ili ko unajmljuje prolaznika. 11  Kao što se pas vraća na bljuvotinu svoju, tako bezumnik ponavlja ludost svoju.+ 12  Vidiš li čoveka koji za sebe misli da je mudar?+ Više nade ima za bezumnika+ nego za njega. 13  Lenština kaže: „Mladi lav je na putu, lav je na trgovima.“+ 14  Vrata se obrću na šarkama svojim, a lenština na postelji svojoj.+ 15  Lenština stavlja ruku svoju u činiju, ali je suviše umoran da bi je prineo ustima svojim.+ 16  Lenština za sebe misli da je mudriji+ od sedmorice koji odgovaraju razumno. 17  Kao čovek koji psa za uši hvata, takav je onaj ko se prolazeći gnevi zbog svađe u koju se umešao iako ga se ne tiče.+ 18  Kao ludak koji baca vatru,+ strele i smrt, 19  takav je čovek koji prevari bližnjeg svog pa kaže: „Šalio sam se.“+ 20  Kad nestane drva, ugasi se vatra, i kad nema klevetnika, svađa prestaje.+ 21  Kao što je drveni ugalj za žar i drvo za vatru, tako je svadljiv čovek za raspirivanje svađe.+ 22  Reči su klevetnika kao zalogaji koji se pohlepno gutaju, spuštaju se do dna utrobe.+ 23  Kao glazura od srebra na komadu razbijene zemljane posude, takve su srdačne usne uz zlo srce.+ 24  Onaj ko mrzi pretvara se usnama svojim, a u sebi prevaru slaže.+ 25  Iako umiljatim glasom govori,+ ne veruj mu,+ jer mu je u srcu sedam odvratnih stvari.+ 26  Mržnja je prikrivena lukavstvom. Njegova će se zloća otkriti pred zborom.+ 27  Ko jamu kopa, sam u nju upada,+ i ko kamen valja, na njega se vraća.+ 28  Lažljiv jezik mrzi onog kog satire,+ i laskava usta donose propast.+

Fusnote