Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Poslovice 16:1-33

16  Na čoveku je da upravlja srcem svojim,+ a od Jehove je ono što će jezik odgovoriti.+  Čoveku se svi njegovi putevi čine čistima,+ ali Jehova prosuđuje sve misli čovečje.*+  Poveri dela svoja Jehovi,+ i namere* će tvoje uspeti.+  Jehova je sve načinio da služi nameri njegovoj,+ pa i zloga za zli dan.+  Ko je ponosan u srcu, odvratan je Jehovi.+ Premda ruka pomaže ruci, čovek ne ostaje bez kazne.+  Dobrotom* i istinom čisti se prestup,+ i u strahu od Jehove čovek se kloni zla.+  Kad se putevi nekog čoveka dopadaju Jehovi,+ on i neprijatelje njegove miri s njim.+  Bolje je malo s pravednošću+ nego veliki prihodi bez pravde.+  Srce čovečje smišlja sebi put,+ ali Jehova upravlja koracima njegovim.+ 10  Nadahnuta odluka mora biti na usnama kraljevim,+ u presudi usta njegova ne smeju pravdu izneveriti.+ 11  Tačno merilo i tačna vaga pripadaju Jehovi,+ svi kameni tegovi u kesi njegovo su delo.+ 12  Kraljevima je mrsko kad se zlo čini,+ jer se pravednošću utvrđuje presto.+ 13  Pravedne su usne radost velikom kralju,+ i on voli onoga ko govori što je pravo.+ 14  Kraljev gnev je glasnik smrti,+ ali mudar čovek ga smiruje.+ 15  U svetlosti kraljevog lica nalazi se život,+ i naklonost je njegova kao oblak s prolećnom kišom.+ 16  Koliko je bolje steći mudrost nego zlato!+ I bolje je izabrati sticanje razboritosti* nego srebra.+ 17  Put je čestitih kloniti se zla.+ Ko pazi na put svoj, čuva dušu svoju.+ 18  Ponos prethodi propasti+ i oholost* prethodi padu.+ 19  Bolje je biti ponizan* s krotkima+ nego deliti plen s onima koji sami sebe uzvisuju.+ 20  Ko razborito* sagledava stvari,+ nalazi dobro, i srećan je onaj ko se uzda u Jehovu.+ 21  Ko je mudrog srca, naziva se razumnim,*+ i ko je ljubaznih usana, dobija na uverljivosti.+ 22  Razboritost je izvor života onima koji je imaju,+ a kazna* za lude je ludost.+ 23  Srce mudroga razboritim čini usta njegova,+ i uverljivost dodaje usnama njegovim.+ 24  Ljubazne su reči saće meda,+ slatke su duši i lek su kostima.+ 25  Neki se put čoveku čini ispravnim,+ ali na kraju vodi u smrt.+ 26  Ko radi, za sebe radi,+ jer ga teraju usta njegova.+ 27  Pokvaren čovek kopa ono što je zlo,+ i na usnama je njegovim vatra koja pali.+ 28  Čovek koji smišlja spletke izaziva svađu,+ i klevetnik razdvaja one koji su bliski.+ 29  Nasilan čovek zavodi bližnjeg svog+ i navodi ga na put koji nije dobar.+ 30  Pakosno namiguje očima, smišljajući spletke.+ Kad stiska usne, sigurno će zlo učiniti. 31  Seda je kosa predivna kruna+ kad se nalazi na putu pravednosti.+ 32  Ko je spor na gnev bolji je od silnog čoveka,+ i ko vlada sobom,* bolji je od onoga ko je osvojio grad.+ 33  Žreb se u krilo baca,+ ali svaka odluka donesena njime dolazi od Jehove.+

Fusnote

 Doslovno: „prosuđuje duhove“.
 Ili: „planovi“.
 Ili: „Vernom ljubavlju“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Vidi fusnotu za Psl 3:5.
 Doslovno: „oholi duh“.
 Doslovno: „poniznog duha“.
 Vidi fusnotu za izraz „razboritost“ u Psl 1:3. Isto i u 22. i 23. stihu.
 Vidi fusnotu za Psl 3:5.
 Vidi fusnotu za Psl 1:2.
 Doslovno: „svojim duhom“.