Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Poslovice 15:1-33

15  Blag odgovor smiruje gnev,+ a oštra reč izaziva jarost.+  Jezik mudrih čini dobro znanjem svojim,+ a iz usta bezumnika navire ludost.+  Oči su Jehovine na svakom mestu,+ i posmatraju i zle i dobre.+  Blag jezik drvo je života,+ a izopačenost njegova slama duh.+  Lud prezire opomene* oca svog,+ a pametan je ko prihvata ukor.+  U kući pravednika svega mnogo ima,+ a prihod zloga donosi osudu.+  Usne mudrih seju znanje,+ a srce bezumnih ne čini tako.+  Žrtva zlih odvratna je Jehovi,+ a ugodna mu je molitva čestitih.+  Put zloga odvratan je Jehovi,+ a onoga ko ide za pravednošću Bog voli.+ 10  Stroga kazna* čeka onoga ko ostavlja pravi put;+ ko mrzi ukor, umreće.+ 11  Grob*+ i mesto propasti+ otvoreni su pred Jehovom, a još su više srca sinova ljudskih!+ 12  Podrugljivac ne voli onoga ko ga ukorava.+ On ne ide k mudrima.+ 13  Radosno srce razvedrava lice,+ a bol u srcu slama duh.+ 14  Razborito* srce traži znanje,+ a usta bezumnih ljudi teže za ludošću.+ 15  Svi su dani nevoljniku loši,+ a ko je veselog srca, na gozbi je bez prestanka.+ 16  Bolje je malo sa strahom od Jehove+ nego veliko blago i s njim nemir.+ 17  Bolje je jelo od povrća gde je ljubav+ nego utovljeni junac gde je mržnja.+ 18  Gnevan čovek izaziva prepirku,+ a ko je spor na gnev, utišava svađu.+ 19  Put je lenštine kao ograda od trnja,+ a staza je čestitih kao nasut put.+ 20  Mudar sin raduje oca,+ a bezuman čovek prezire majku svoju.+ 21  Ludost je radost nerazumnome,*+ a razborit čovek hodi pravo.+ 22  Namere* propadaju gde nema poverljivog* razgovora,+ a uspeh leži u mnoštvu savetnika.+ 23  Čovek se raduje odgovoru usta svojih,+ i reč u pravo vreme — kako je dobra!+ 24  Put života vodi gore onoga ko postupa razborito,*+ da izbegne grob* koji je dole.+ 25  Jehova ruši dom onima koji sami sebe uzvisuju,+ a udovici utvrđuje među.+ 26  Spletke zlog čoveka odvratne su Jehovi,+ a ugodne reči čiste su.+ 27  Ko stiče nepravedan dobitak, navlači osudu na svoj dom,+ a ko mrzi mito, živeće.+ 28  Srce pravednika razmišlja šta će odgovoriti,+ a iz usta zlih ljudi izvire zlo.+ 29  Jehova je daleko od zlih,+ a molitvu pravednih sluša.+ 30  Sjaj u očima+ raduje srce,+ i dobra vest+ krepi kosti.+ 31  Uho koje sluša ukor+ što vodi u život prebiva među mudrima.+ 32  Ko odbacuje opomene,*+ ne mari za dušu svoju, a ko sluša ukor, stiče razboritost.*+ 33  Strah od Jehove uči* mudrosti,+ i pre časti ide poniznost.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Psl 1:2.
 Vidi fusnotu za Psl 1:2.
 Doslovno: „Šeol“.
 Vidi fusnotu za Psl 3:5.
 Doslovno: „onome ko nema [razborito] srce“.
 Ili: „Planovi“.
 Ili: „prisnog“.
 Vidi fusnotu za izraz „razboritost“ u Psl 1:3.
 Doslovno: „šeol“.
 Vidi fusnotu za Psl 1:2.
 Doslovno: „stiče [razborito] srce“.
 Vidi fusnotu za Psl 1:2.