Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Poslovice 14:1-35

14  Žena koja je zaista mudra kuću svoju gradi,+ a luda je svojim rukama ruši.+  Ko živi* čestito, boji se Jehove,+ a ko je iskvaren na putevima svojim, prezire ga.+  Prut oholosti u ustima je ludog čoveka,+ a mudre ljude čuvaju usne njihove.+  Gde nema goveda, jasle su čiste, a zbog snage bika letina je obilna.  Veran svedok ne laže,+ a lažan svedok govori laži.+  Podrugljivac traži mudrost i ne nalazi je, a razborit lako dolazi do znanja.+  Idi od bezumnog čoveka,+ jer sa njegovih usana nećeš čuti znanje.+  Mudrost je pametnog čoveka u tome što razume put svoj,+ a ludost je bezumnih prevara.+  Bezumni se smeju prestupima svojim,+ a među čestitima vlada sloga.+ 10  Srce poznaje gorčinu duše,+ i radost njegovu tuđinac ne može deliti. 11  Kuća zlih će propasti,+ a šator čestitih će cvetati.+ 12  Neki se put čoveku čini ispravnim,+ ali na kraju vodi u smrt.+ 13  I u smehu srce može osećati bol,+ i veselje se završava u tuzi.+ 14  Ko je bezveran u srcu, siti se plodovima puteva svojih,+ a dobar čovek plodovima dela svojih.+ 15  Lakoveran* veruje svakoj reči,+ a pametan pazi na korake svoje.+ 16  Mudar se boji i kloni se zla,+ a bezumnik je gnevan i samouveren.+ 17  Ko je brz na gnev, čini ludosti,+ a čovek koji razmišlja* omrznut je.+ 18  Lakoverni* nasleđuju ludost,+ a glavu oštroumnih krasi znanje.+ 19  Zli se moraju pokloniti pred dobrima,+ i opaki pred vratima pravednika. 20  Siromah je mrzak i bližnjem svom,+ a bogataš ima mnogo prijatelja.+ 21  Ko prezire bližnjeg svog, greh čini,+ a srećan je onaj ko je milosrdan prema onima koji su u nevolji.+ 22  Zar ne lutaju oni koji smišljaju zlo?+ Ali su dobrota* i istina sa onima koji smišljaju dobro.+ 23  Od svakog truda ima neke koristi,+ a puste reči vode u oskudicu. 24  Mudrima je kruna bogatstvo njihovo, a ludost bezumnih ostaje ludost.+ 25  Istinit svedok izbavlja duše,+ a lažan govori laži.+ 26  Čvrsto pouzdanje ima onaj ko se boji Jehove,+ i sinovi njegovi imaju utočište.+ 27  Strah od Jehove izvor je života,+ izbavlja iz zamki smrti.+ 28  Mnoštvo naroda kralju je ukras,+ a bez naroda vladar propada.+ 29  Ko je spor na gnev, veoma je razborit,+ a ko je nestrpljiv, pokazuje ludost.+ 30  Mirno srce život je telu,+ a ljubomora je trulež u kostima.+ 31  Ko obmanjuje ubogog, sramoti Tvorca,+ a slavi ga ko siromahu pokazuje milost.+ 32  Zao čovek biće oboren zbog zla svoga,+ a pravednik će naći utočište u besprekornosti* svojoj.+ 33  U srcu razboritog počiva mudrost,+ a bezumni svoju mudrost svuda obznanjuju. 34  Pravednost uzvisuje narod,+ a greh je narodima sramota.+ 35  Kralju je mio sluga koji postupa razborito,*+ a gnevi se na onoga ko postupa sramotno.+

Fusnote

 Doslovno: „hodi“.
 Ili: „Neiskusan“.
Ili: „koji je sposoban da prosuđuje“.
 Ili: „Neiskusni“.
 Ili: „verna ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.
 Vidi fusnotu za izraz „razboritost“ u Psl 1:3.