Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Ponovljeni zakoni 33:1-29

33  Ovo je blagoslov+ kojim je Mojsije, Božji čovek,+ blagoslovio Izraelove sinove pre svoje smrti.  On je rekao: „Jehova je došao sa Sinaja,+ Obasjao ih je sa Sira,+ Zasjao je s faranskih brda.+ S njim su bile nebrojene hiljade svetih anđela,+ A zdesna su mu bili ratnici njihovi.+   On zaista voli narod svoj.+ Svi sveti njihovi u ruci su tvojoj, Bože.+ Okupili su se kod nogu tvojih+ Da bi primili reči tvoje.+   (Mojsije nam je dao zakon,+ Koji je pripao Jakovljevom zboru.)+   Bog je postao kralj u Ješurunu,*+ Kad su se skupili poglavari naroda,+ Sva Izraelova plemena na broj.+   Neka živi Ruvim i neka ne izumre nikada,+ Neka ne bude malo ljudi njegovih.“+  A ovo je blagoslov koji je izrekao za Judu:+ „Usliši, Jehova, glas Judin,+ Odvedi ga k narodu njegovom. Mišice se njegove bore za ono što je njegovo, Pomozi mu protiv neprijatelja njegovih.“+  Za Levija je rekao:+ „Tvoj Tumim i tvoj Urim*+ pripadaju čoveku koji ti je veran,+ Koga si u Masi iskušao,+ S kim si se prepirao kod vode Merive.+   I on je rekao za oca svoga i za majku svoju: ’Nisam ih video.‘ Ni braću svoju nije poznavao,+ I nije znao za sinove svoje, Jer je postupao po reči tvojoj,+ I držao se saveza tvog.+ 10  Neka poučava Jakova naredbama tvojim+ I Izrael zakonu tvome.+ Neka prinosi kâd pred nozdrvama tvojim,+ I celi prinos na oltaru tvome.+ 11  Blagoslovi, Jehova, snagu njegovu,+ Neka ti je ugodno delo ruku njegovih.+ Polomi bedra onima koji se dižu na njega+ I onima koji ga silno mrze, da više ne ustanu.“+ 12  Za Venijamina je rekao:+ „Neka uz Jehovu voljeni njegov+ spokojno živi.+ Jer ga on štiti ceo dan,+ I on prebiva među ramenima njegovim.“+ 13  Za Josifa je rekao:+ „Neka Jehova blagosilja zemlju njegovu+ Najboljim nebeskim darom, rosom,+ I vodama iz velikih dubina,+ 14  Najboljim plodovima koje sunce daje+ I najboljim rodom svakog meseca,*+ 15  Onim što je najbolje sa istočnih gora+ I što je najbolje s vekovnih brda, 16  Najboljim plodovima zemlje i obiljem njenim+ I naklonošću Onoga koji je u grmu prebivao.+ Na Josifovu glavu neka sve to dođe,+ Na teme onoga ko je izdvojen od braće svoje.+ 17  Veličanstven je kao prvenac bika,+ Rogovi su njegovi kao u divljeg bika.+ Njima će bosti narode+ Sve do krajeva zemaljskih. Takva su mnoštva hiljada Jefremovih,+ Takve su hiljade Manasijine.“ 18  Za Zavulona je rekao:+ „Raduj se, Zavulone, na putovanjima svojim,+ I ti, Isahare, u šatorima svojim.+ 19  Oni će narode zvati na goru, Tamo će prinositi žrtve pravednosti.+ Jer će sisati obilno morsko bogatstvo+ I blago sakriveno u pesku.“ 20  Za Gada je rekao:+ „Neka je blagoslovljen onaj koji širi Gadove granice.+ On će kao lav počivati,+ I rastrgnuće mišicu i teme.+ 21  Najbolju će zemlju za sebe izabrati,+ Jer mu je onaj koji je dao zakon tamo sačuvao deo.+ Skupiće se poglavari naroda. Jehovinu pravdu on će izvršiti I zakone njegove u Izraelu.“ 22  Za Dana je rekao:+ „Dan je lavić+ Koji će skočiti iz Vasana.“+ 23  Za Neftalima je rekao:+ „Neftalima Jehova naklonošću svojom siti I obasipa blagoslovom svojim. Zauzmi zapad i jug!“+ 24  Za Asira je rekao:+ „Asir je blagoslovljen sinovima.+ Neka stekne priznanje braće svoje,+ I neka u ulje umače nogu svoju.+ 25  Tvoje prevornice su od gvožđa i bakra,+ Bezbrižnost* tvoja traje koliko i dani tvoji. 26  Niko nije kao istiniti Bog+ Ješurunov,+ Koji nebom jaše da ti pomogne+ I na oblacima nebeskim u uzvišenosti svojoj.+ 27  Zaklon je tvoj Bog pradavni,+ Pod tobom su večne ruke.+ On će pred tobom terati neprijatelje,+ I reći će: ’Uništi ih!‘+ 28  Izrael će spokojno živeti,+ Jakovljev izvor u miru će počivati+ U zemlji žita i mladog vina.+ S nebesa njegovih rosa će padati.+ 29  Srećan si, Izraele!+ Ko je kao ti,+ Narod koji Jehova spasava?+ On je štit koji ti pomaže,+ Uzvišeni mač tvoj.+ Zato će neprijatelji tvoji puzati pred tobom,+ A ti ćeš gaziti po uzvišicama njihovim.“+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Pz 32:15.
 Vidi fusnotu za Iz 28:30.
 Ili: „lunarnog meseca“. Vidi dodatak 14.
 Ili: „korak; lagani hod“.