Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Ponovljeni zakoni 29:1-29

29  Ovo su reči saveza koji je Mojsije po Jehovinoj zapovesti sklopio sa Izraelovim sinovima u moavskoj zemlji, pored saveza koji je sklopio s njima na Horivu.+  Mojsije je sazvao sve Izraelce i rekao im: „Videli ste sve što je u egipatskoj zemlji Jehova pred vašim očima učinio faraonu, svim njegovim slugama i svoj njegovoj zemlji,+  velike kušnje koje si gledao svojim očima,+ one velike znakove+ i čuda.+  Ali vam Jehova sve do današnjeg dana nije dao razborito srce da shvatite, oči da vidite i uši da čujete.+  ’Dok sam vas četrdeset godina vodio kroz pustinju,+ odeća na vama nije se pohabala niti su se poderale sandale na vašim nogama.+  Niste jeli hleb+ i niste pili vino ni opojno piće, da biste znali da sam ja Jehova, vaš Bog.‘  I kad ste došli na ovo mesto, Sion, esevonski kralj,+ i Og,+ vasanski kralj, izašli su pred nas da započnu bitku, ali mi smo ih porazili.+  Zatim smo uzeli njihovu zemlju i dali je u nasledstvo Ruvimovom plemenu i Gadovom plemenu i polovini Manasijinog plemena.+  Zato držite reči ovog saveza i postupajte po njima, da biste bili uspešni u svemu što činite.+ 10  „Danas stojite pred Jehovom, svojim Bogom, svi vi, poglavari vaših plemena, vaše starešine i vaši upravitelji, svi Izraelci,+ 11  vaša deca, vaše žene+ i stranci+ koji su usred tvog logora, oni koji ti seku drva i oni koji ti nose vodu,+ 12  da biste s Jehovom, svojim Bogom, stupili u savez+ koji je potvrđen zakletvom i koji Jehova, tvoj Bog, danas sklapa s tobom,+ 13  da bi te danas proglasio svojim narodom+ i da bi postao tvoj Bog,+ kao što ti je i obećao i kao što se zakleo tvojim praočevima Avrahamu,+ Isaku+ i Jakovu.+ 14  „Ovaj savez koji je potvrđen zakletvom ne sklapam samo s vama+ 15  nego i sa svima koji ovde s nama danas stoje pred Jehovom, našim Bogom, i s onima koji danas nisu ovde s nama.+ 16  Jer dobro znate kako smo živeli u egipatskoj zemlji i kako smo prošli kroz narode kroz koje ste i vi prošli.+ 17  Videli ste njihove gadosti i njihove odvratne idole*+ koje su imali, idole od drveta i kamena, srebra i zlata. 18  Neka među vama ne bude ni muškarca ni žene ni porodice ni plemena čije bi se srce danas odvratilo od Jehove, našeg Boga, pa da ide da služi bogovima drugih naroda.+ Neka među vama ne bude korena iz kog bi nikla otrovna biljka i pelen.+ 19  „Ako neko čuje reči ove zakletve+ i samouvereno u svom srcu kaže: ’Imaću mir+ iako ću ići za željama svog tvrdokornog srca‘,+ i to s namerom da uništi sve, i natopljenu i suvu zemlju, 20  Jehova mu to neće oprostiti,+ nego će tada Jehovin gnev+ i njegova jarost+ planuti na tog čoveka,+ i sva prokletstva zapisana u ovoj knjizi+ doći će na njega, i Jehova će izbrisati njegovo ime pod nebesima. 21  I Jehova će ga, na njegovu propast, odvojiti+ od svih Izraelovih plemena, prema svim prokletstvima saveza koja su zapisana u ovoj knjizi zakona. 22  „Budući naraštaj, vaši sinovi koji će se roditi posle vas i tuđinac koji će doći iz daleke zemlje, kad vide nevolje i bolesti koje Jehova bude pustio na ovu zemlju,+ 23  i kad vide sumpor, so+ i paljevinu,+ tako da se u svoj zemlji ništa ne seje i da na njoj ništa ne niče niti rastu kakve biljke, kao kad su bili uništeni Sodom i Gomora,+ Adma+ i Sevojim,+ koje je Jehova uništio u svom gnevu i u svojoj jarosti,+ 24  tada će oni i svi narodi pitati: ’Zašto je Jehova to učinio od ove zemlje?+ Zašto se tako žestoko razgnevio?‘ 25  Odgovor će biti: ’Zato što su ostavili savez+ koji je Jehova, Bog njihovih praočeva, sklopio s njima kad ih je izveo iz egipatske zemlje.+ 26  I otišli su da služe drugim bogovima i da im se klanjaju, bogovima koje nisu poznavali i koje im on nije odredio.+ 27  Tada se Jehova žestoko razgnevio na ovu zemlju i pustio je na nju sva prokletstva zapisana u ovoj knjizi.+ 28  Zato ih je Jehova iščupao iz njihove zemlje u gnevu,+ jarosti i velikoj ljutnji, i bacio ih je u drugu zemlju, gde su i danas.‘+ 29  „Ono što je sakriveno+ pripada Jehovi, našem Bogu, a ono što je otkriveno+ pripada nama i našim sinovima doveka da bismo izvršavali sve reči ovog zakona.+

Fusnote

 Ili: „balegave idole“.