Ponovljeni zakoni 27:1-26

27  Zatim je Mojsije zajedno sa starešinama Izraela zapovedio narodu: „Držite se svih zapovesti koje vam danas dajem.+  Kad pređeš Jordan+ i uđeš u zemlju koju ti daje Jehova, tvoj Bog, postavi sebi veliko kamenje i okreči ga.  Na njemu napiši sve reči ovog zakona+ kad pređeš Jordan+ i uđeš u zemlju koju ti daje Jehova, tvoj Bog, u zemlju u kojoj teče med i mleko, kao što ti je rekao Jehova, Bog tvojih praočeva.+  Kad pređeš Jordan, to kamenje postavi na gori Eval,+ kao što ti danas zapovedam, i okreči ga.+  Podigni tamo i kameni oltar Jehovi, svom Bogu, oltar od kamena koji nisi obrađivao gvozdenim alatom.+  Od kamenja koje nije klesano podigni oltar Jehovi, svom Bogu, i na njemu prinosi žrtve paljenice Jehovi, svom Bogu.+  Prinosi i žrtve zajedništva+ i jedi ih tamo,+ i raduj se pred Jehovom, svojim Bogom.+  A na kamenju napiši sve reči ovog zakona+ tako da budu sasvim jasne.“+  Zatim je Mojsije zajedno s levitskim sveštenicima rekao celom Izraelu: „Ćuti i slušaj, Izraele. Danas si postao narod Jehove, svog Boga.+ 10  Slušaj glas Jehove, svog Boga, i postupaj po njegovim zapovestima+ i njegovim propisima+ koje ti danas dajem.“ 11  Mojsije je tog dana zapovedio narodu: 12  „Kada pređete Jordan, ova plemena neka stanu na goru Garizim+ da blagosiljaju narod: Simeon, Levije, Juda, Isahar, Josif i Venijamin. 13  A ova plemena neka stanu na goru Eval+ da izgovaraju prokletstva:+ Ruvim, Gad, Asir, Zavulon, Dan i Neftalim. 14  Leviti neka progovore i neka jakim glasom kažu svim Izraelcima:+ 15  „’Neka je proklet čovek koji načini rezan lik+ ili liven kip,+ nešto što je Jehovi odvratno,+ delo ruku čoveka koji obrađuje drvo i metal,+ i postavi ga na skriveno mesto.‘ A ceo narod neka odgovori i kaže: ’Amin!‘*+ 16  „’Neka je proklet onaj ko prezire svog oca ili svoju majku.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 17  „’Neka je proklet onaj ko pomakne među svog bližnjeg.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 18  „’Neka je proklet onaj ko slepca odvede na pogrešan put.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 19  „’Neka je proklet onaj ko izvrće+ pravdu+ strancu,+ siročetu* i udovici.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 20  „’Neka je proklet onaj ko legne sa ženom svog oca, jer je otkrio skut svog oca.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 21  „’Neka je proklet onaj ko legne s bilo kakvom životinjom.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 22  „’Neka je proklet onaj ko legne sa svojom sestrom, sa kćeri svog oca ili kćeri svoje majke.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 23  „’Neka je proklet onaj ko legne sa svojom taštom.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 24  „’Neka je proklet onaj ko iz potaje ubije svog bližnjeg.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 25  „’Neka je proklet onaj ko primi mito da ubije dušu i tako prolije nedužnu krv.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘ 26  „’Neka je proklet onaj ko ne izvršava reči ovog zakona i ne postupa po njima.‘+ A ceo narod neka kaže: ’Amin!‘

Fusnote

 Hebrejska reč „amin“ znači „tako je“, „neka bude tako“.
 Doslovno: „dečaku bez oca“.