Ponovljeni zakoni 18:1-22

18  „Sveštenici, Leviti, celo Levijevo pleme, neće imati ni dela ni nasledstva s Izraelom.+ Neka jedu žrtve koje se spaljuju pred Jehovom, njegovo nasledstvo.+  Levije neće imati nasledstva među svojom braćom. Jehova je njegovo nasledstvo,+ kao što mu je i rekao.  „Evo šta sveštenici imaju pravo da dobiju od naroda, od onih koji prinose žrtve od krupne ili od sitne stoke: svešteniku treba dati plećku, vilice i želudac.  Daj mu i prvine od svog žita, od mladog vina, od ulja i od vune sa svojih ovaca.+  Jer je Jehova, tvoj Bog, između svih tvojih plemena izabrao njega i njegove sinove da uvek stoje i služe u Jehovino ime.+  „Ako Levit ode iz nekog od tvojih gradova u celom Izraelu u kom je neko vreme živeo,+ i po želji svoje duše dođe u mesto koje Jehova izabere,+  neka služi u ime Jehove, svog Boga, kao i sva njegova braća Leviti, koji tamo stoje pred Jehovom.+  Neka dobije jednak deo,+ pored onoga što dobije od prodaje očevine.  „Kad uđeš u zemlju koju ti daje Jehova, tvoj Bog, ne uči se da činiš odvratne stvari koje čine oni narodi.+ 10  Neka se kod tebe ne nađe niko ko bi svog sina ili svoju kćer spaljivao u vatri,*+ ni koji gata,+ ni koji se bavi magijom,+ ni koji proriče po znamenju,+ ni vračar,+ 11  ni koji baca čini,+ ni koji priziva duhove,+ ni koji proriče budućnost,+ ni koji pita mrtve.+ 12  Jer ko god tako nešto čini odvratan je Jehovi, i zbog takvih odvratnih stvari Jehova, tvoj Bog, tera te narode ispred tebe.+ 13  Budi besprekoran* pred Jehovom, svojim Bogom.+ 14  „Jer ti narodi, koje ćeš oterati s njihovog poseda, slušaju one koji se bave magijom+ i one koji gataju,+ ali tebi to ne dopušta Jehova, tvoj Bog.+ 15  Jehova, tvoj Bog, podignuće ti između vas, od tvoje braće, proroka kao što sam ja. Njega slušajte.+ 16  Tako si i tražio od Jehove, svog Boga, na dan okupljanja vašeg zbora na Horivu,+ kad si rekao: ’Da više ne čujem glas Jehove, svog Boga, i da više ne gledam ovu veliku vatru, da ne bih poginuo.‘+ 17  Tada mi je Jehova rekao: ’Dobro je to što su rekli.+ 18  Podignuću im proroka između njihove braće, kao što si ti.+ Staviću svoje reči u njegova usta+ i on će im govoriti sve što mu zapovedim.+ 19  A onaj ko ne posluša moje reči koje će on govoriti u moje ime, taj će preda mnom odgovarati za to.+ 20  „’Ali prorok koji bi se usudio da govori u moje ime ono što mu nisam zapovedio da govori,+ ili koji bi govorio u ime drugih bogova,+ takav prorok neka se pogubi.+ 21  Ako u svom srcu kažeš: „Kako ćemo znati koje reči Jehova nije rekao?“+ 22  onda znaj ovo: ako prorok kaže nešto u Jehovino ime, pa se to ne dogodi i ne ispuni se, onda to nije rekao Jehova. Taj prorok je to rekao iz drskosti.+ Ne boj ga se.‘+

Fusnote

 Doslovno: „provodio kroz vatru“.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.