Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ponovljeni zakoni 15:1-23

15  „Svake sedme godine proglasi opraštanje dugova.  A opraštanje neka bude na ovaj način:+ svaki zajmodavac neka oprosti dug kojim se njegov bližnji zadužio kod njega. Neka ne tera svog bližnjeg ili svog brata da mu vrati dug,+ jer je proglašeno opraštanje dugova u čast Jehovi.+  Tuđinca+ možeš terati da ti vrati dug, ali sve tvoje što se nađe kod tvog brata neka mu oprosti tvoja ruka.  Ne bi trebalo da iko među vama bude siromašan, jer će te Jehova blagosloviti+ u zemlji koju ti Jehova, tvoj Bog, daje da je uzmeš u nasledstvo.+  Jehova, tvoj Bog, blagosloviće te samo ako budeš slušao njegov glas i savesno postupao po svim ovim zapovestima koje ti danas dajem.+  Blagosloviće te Jehova, tvoj Bog, kao što ti je obećao, pa ćeš mnogim narodima pozajmljivati+ uz zalog, a sam nećeš uzimati u zajam. Vladaćeš nad mnogim narodima, a oni nad tobom neće vladati.+  „Ako neko od tvoje braće osiromaši u nekom od tvojih gradova, u zemlji koju ti daje Jehova, tvoj Bog, nemoj da ti srce otvrdne i da budeš škrt prema svom siromašnom bratu.+  Nego darežljivo otvori svoju ruku+ i pozajmi mu uz zalog ono što mu nedostaje, koliko mu god treba.  Pazi da ti se u srcu+ ne pojavi pokvarena misao, pa da kažeš: ’Približava se sedma godina,+ godina opraštanja dugova‘, i da ti oko ne bude škrto prema tvom siromašnom bratu,+ pa da mu ništa ne daš. On će zavapiti Jehovi žaleći se na tebe+ i to će ti biti greh.+ 10  Daj mu+ i neka ti srce ne bude škrto kad mu daješ, jer će te zbog toga Jehova, tvoj Bog, blagosloviti u svim tvojim delima i u svemu čega se prihvatiš.+ 11  Jer siromašnog nikada neće nestati iz zemlje.+ Zato ti zapovedam: ’Darežljivo otvori svoju ruku prema svom ubogom i siromašnom bratu u svojoj zemlji.‘+ 12  „Ako se tvoj brat, Jevrejin ili Jevrejka,+ proda tebi i služi ti šest godina, sedme godine otpusti ga od sebe kao slobodnog čoveka.+ 13  Ako ga otpustiš od sebe kao slobodnog čoveka, nemoj ga otpustiti praznih ruku.+ 14  Daruj mu nešto od svoje stoke, sa svog gumna i iz svoje prese za ulje i vino. Kao što je Jehova, tvoj Bog, blagoslovio tebe, tako i ti daj njemu.+ 15  Sećaj se da si i ti bio rob u egipatskoj zemlji i da te je Jehova, tvoj Bog, otkupio.+ Zato ti ovo danas zapovedam. 16  „Ali ako ti on kaže: ’Neću da idem od tebe!‘, zato što voli tebe i tvoj dom, jer mu je kod tebe bilo dobro,+ 17  uzmi šilo i probuši mu uho na vratima, i neka ti on bude rob doveka.+ I svojoj robinji učini isto tako. 18  Neka ti ne bude teško kad ga otpustiš od sebe kao slobodnog čoveka,+ jer je zaslužio dvostruku najamničku platu+ za šest godina koliko ti je služio i u kojima te je Jehova, tvoj Bog, blagoslovio u svemu što si radio.+ 19  „Svako prvorođeno muško od svoje krupne i sitne stoke posveti Jehovi, svom Bogu.+ Ne obavljaj nikakav posao s prvencem od krupne stoke i ne striži prvenca od sitne stoke.+ 20  Pred Jehovom, svojim Bogom, jedite ga ti i tvoj dom svake godine na mestu koje Jehova izabere.+ 21  Ako bi na njemu bila neka mana, bilo da je hromo ili slepo ili da ima bilo kakvu drugu manu, ne smeš da ga žrtvuješ Jehovi, svom Bogu.+ 22  Jedi ga u svom gradu; neka ga jede i onaj ko je nečist i onaj ko je čist,+ kao što se jede gazela ili jelen.+ 23  Samo njegovu krv ne smeš da jedeš.+ Prolij je na zemlju kao vodu.+

Fusnote