Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ponovljeni zakoni 11:1-32

11  „Voli Jehovu, svog Boga,+ i uvek izvršavaj obaveze koje imaš prema njemu, njegove odredbe, zakone+ i zapovesti.  Danas dobro znajte ovo: ne obraćam se vašim sinovima koji nisu ni osetili ni videli pouku* koju pruža Jehova,+ vaš Bog, njegovo veličanstvo,+ njegovu snažnu ruku+ i podignutu mišicu,+  ni njegove znakove ni njegova čuda koja je učinio usred Egipta+ nad faraonom, egipatskim kraljem, i nad svom njegovom zemljom,  ni šta je učinio egipatskoj vojsci, njihovim konjima i bojnim kolima sručivši na njih vode Crvenog mora kad su vas progonili,+ pa ih je Jehova sve uništio+ — što se vidi još i danas —  ni šta je činio za vas u pustinji dok niste došli do ovog mesta,  ni šta je učinio Datanu i Avironu,+ sinovima Elijava, Ruvimovog sina, kad je zemlja otvorila svoja usta i usred celog Izraela progutala njih, njihove porodice, njihove šatore i sve što je pošlo za njima.+  Jer su vaše oči videle sva velika dela koja je Jehova učinio.+  „Držite se svih zapovesti+ koje vam danas dajem, da biste postali jaki i da biste ušli u zemlju u koju idete da je zauzmete,+  i da bi vam se produžili dani+ u zemlji za koju se Jehova zakleo vašim praočevima da će je dati njima i njihovom potomstvu,+ zemlju u kojoj teče med i mleko.+ 10  „Jer zemlja u koju ideš da je zauzmeš nije kao egipatska zemlja iz koje ste izašli, gde si seme koje si posejao mogao navodnjavati svojom nogom* kao baštu. 11  Zemlja u koju idete da je zauzmete jeste zemlja u kojoj su brda i doline+ i koju natapa kiša s nebesa. 12  To je zemlja za koju se brine Jehova, tvoj Bog. Od početka do kraja godine na njoj počivaju oči+ Jehove, tvog Boga. 13  „Ako budete slušali moje zapovesti+ koje vam danas dajem i ako budete voleli Jehovu, svog Boga, i služili mu svim svojim srcem i svom svojom dušom,+ 14  ja ću vašoj zemlji davati kišu u pravo vreme,+ kišu jesenju i prolećnu,+ i ti ćeš sakupljati svoje žito, svoju širu i svoje ulje. 15  I davaću travu u tvom polju za tvoju stoku,+ i ješćeš i bićeš sit.+ 16  Čuvajte se da se vaše srce ne prevari,+ pa da zastranite i da obožavate druge bogove i klanjate im se,+ 17  da se Jehova ne bi žestoko razgnevio na vas i zatvorio nebesa da ne bude kiše+ i da zemlja ne daje svoj rod, pa da brzo nestanete s dobre zemlje koju vam daje Jehova.+ 18  „Ove moje reči usadite u svoje srce+ i u svoju dušu, privežite ih kao znak na ruku i neka vam budu kao povez preko čela.*+ 19  Poučite o njima svoje sinove, i govori o njima kad sediš u svojoj kući i kad ideš putem, kad ležeš i kad ustaješ.+ 20  Napiši ih na dovracima svoje kuće i na svojim vratima,+ 21  da bi vaši dani i dani vaših sinova u zemlji, za koju se Jehova zakleo vašim praočevima da će im je dati,+ bili brojni+ kao dani nebesa nad zemljom.+ 22  „Jer ako se budete verno držali svih ovih zapovesti+ koje vam dajem i ako budete postupali po njima, tako da volite Jehovu, svog Boga,+ hodite svim njegovim putevima+ i njega se držite,+ 23  Jehova će ispred vas oterati sve te narode+ i vi ćete pokoriti narode koji su veći i brojniji od vas.+ 24  Svako mesto na koje stanete svojom nogom biće vaše.+ Vaša granica protezaće se od pustinje do Livana, i od Reke, reke Eufrat, do zapadnog mora.+ 25  Niko se neće održati pred vama.+ Jehova, vaš Bog, pustiće strah i trepet pred vama po svoj zemlji+ na koju stupite, kao što vam je obećao. 26  „Evo, danas stavljam pred vas blagoslov i prokletstvo:+ 27  blagoslov ako budete slušali zapovesti Jehove, svog Boga,+ koje vam danas dajem, 28  a prokletstvo+ ako ne budete slušali zapovesti Jehove, svog Boga,+ nego skrenete s puta koji vam ja danas određujem i pođete za drugim bogovima koje ne poznajete. 29  „Kad te Jehova, tvoj Bog, dovede u zemlju u koju ideš da je zauzmeš,+ tada izreci blagoslov na gori Garizim,+ a prokletstvo na gori Eval.+ 30  Zar se one ne nalaze zapadno od Jordana, u zemlji Hananaca koji žive u Aravi,+ nasuprot Galgala,+ pored velikog Morehovog drveća?+ 31  Vi ćete preći preko Jordana i ući ćete u zemlju koju vam daje Jehova, vaš Bog. Zauzećete je i živećete u njoj.+ 32  Savesno se držite svih propisa i zakona+ koje danas iznosim pred vas.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Psl 1:2.
 Izraz se odnosi na navodnjavanje spravom na nožni pogon, ili na to da su ljudi nogom oblikovali i otvarali kanaliće za vodu.
 Doslovno: „među očima“.